square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2018: Lonen

Beperking 30%-regeling

Als je specifieke kennis hebt en je om die reden in Nederland komt werken maak je mogelijk extra kosten (de extraterritoriale kosten). De werkgever mag de werkelijke extra kosten vergoeden. Deze mogelijkheid wordt beperkt van 8 naar 5 jaar. In plaats van het vergoeden van de werkelijke extra kosten kan ook een forfaitaire kostenvergoeding worden verstrekt door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken.

Het is dan niet nodig om eventuele onkosten te bewijzen. Deze regeling heet de 30%-regeling. Om de regeling toe te passen moet er voldaan worden aan de voorwaarden en er moet om toestemming worden verzocht bij de belastingdienst. De maximale looptijd van deze regeling wordt ook verkort van 8 naar 5 jaar.

Als je als werknemer gebruik maakt van de 30%-regeling mogen schoolgelden van internationale scholen ook onbelast vergoed worden. Als je door dit voorstel je 30%-regeling kwijt bent dan geldt er voor schoolgelden een overgangsregeling. De schoolgelden van schooljaar 2018/2019 mogen nog onbelast vergoed worden.

Heffingskorting buitenlandse werknemer

Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing de verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht hebben.

Het te hoge bedrag moeten zij dan via de inkomstenbelasting terugbetalen. Daarom wordt voorgesteld om via de loonheffing bij buitenlands belastingplichtigen:

  • die wonen in een andere lidstaat van de EU, de EER, Zwitserland en de BES-eilanden: alleen het deel van de heffingskorting voor de loonbelasting dat betrekking heeft op de   arbeidskorting in aanmerking te nemen;
  • die niet in Nederland wonen en niet in een andere lidstaat van de EU, de EER, Zwitserland en de BES-eilanden: helemaal geen rekening meer te houden met de heffingskortingen.

Vrijwilligersvergoeding

De maximale onbelaste vergoeding aan vrijwilligers wordt met € 200 verhoogd naar €1.700 per kalenderjaar.

Fiets van de zaak

Er worden maatregelen verwacht die de fiets van de zaak aantrekkelijker moeten maken. De huidige regels zijn te complex en daarnaast moet er een administratie worden gevoerd om deze goed uit te voeren. Voor privégebruik van een fiets van de zaak geldt er naar verwachting vanaf 2020 een bijtelling net zoals bij het gebruik van een auto van de zaak. De bijtelling zal 7% van de waarde van de fiets bedragen.

Scholingskosten

In plaats van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten komt er vanaf 2020 een “individuele leerrekening” voor alle Nederlanders met een zogenoemde startkwalificatie.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.