square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2018: De eigen woning

Hypotheekrenteaftrek 2019 tegen 49%

Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor de hogere inkomens tegen maximaal 52% aftrekbaar van het inkomen in box 1. In 2017 is de hypotheekrente aftrekbaar tegen maximaal 50% en in 2018 tegen maximaal 49,5% en in 2019 tot 49%. Het kabinet heeft aangekondigd om met ingang van 2020 de  hypotheekrenteaftrek versneld met ca. 3% per jaar te verlagen tot uiteindelijk 37,05% in 2023.

Schematisch

Schematisch Jaar Percentage hypotheekrenteaftrek Percentage t.o.v. maximale hypotheekrenteaftrek tot 2014
2018 49,5% -2,5%
2019 49% -3%
2020 46% -6%
2021 43% -9%
2022 40% -12%
2023 37,05% -15,25%

Schenk nog dit jaar voor de eigen woning

Heb je in 2015 of in 2016 een schenking van je ouders gehad voor de eigen woning? Dan kan deze schenking nog worden aangevuld met een beroep op een vrijstelling. Je kunt maximaal € 47.198 vrijgesteld schenken (cijfers 2018). Je kunt alleen in 2018 nog gebruikmaken van deze vrijstelling. De Belastingdienst heeft aan de Consumentenbond bevestigd dat bovenop deze aanvullende schenking ook nog het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.363 belastingvrij mag worden geschonken.

Woningeigenaren zonder hypotheekschuld gaan erop achteruit

Op dit moment kennen we een regeling die ervoor zorgt dat huizenbezitters die hun eigenwoningschuld grotendeels of helemaal hebben afgelost géén eigenwoningforfait betalen. Deze regeling (de zogenoemde Hillen-regeling) wordt afgeschaft. Er is echter een overgangsregeling aangekondigd waardoor deze regeling vanaf 2019 in 30 jaar stapsgewijs wordt afgebouwd.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait zorgt ervoor dat de hypotheekrenteaftrek die huizenbezitters ontvangen lager wordt. Ter compensatie van de verlaging van de hypotheekrenteaftrek zal het percentage van het eigenwoningforfait dalen, zie de onderstaande tabel.

Verwachte ontwikkeling percentages eigenwoningforfait:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
€ 75.000 – € 1.060.000 0,70% 0,65% 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%
€ 75.000 – € 1.060.000 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

Nieuwe regeling fiscale aftrek onderhoud monumenten

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft aan de Tweede kamer een brief gestuurd met de titel ‘Erfgoed telt’. In deze brief komt o.a. de omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling aan bod.

Op verzoek van de Tweede Kamer is er onderzoek gedaan naar het stelsel van financiële ondersteuning van rijksmonumenten. Het kabinet neemt de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken over en wil de fiscale aftrek per 2019 omzetten in subsidie.

Toetsing

Door deze nieuwe methode zou de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter getoetst kunnen worden. Verder wil men de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig besteden.

Subsidie voor onderhoudskosten

Voor alle huidige (en toekomstige) eigenaren/bewoners die nu gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek komt er één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud. Hier kunnen eigenaren een beroep op doen voor de instandhouding van hun monumentale woning. Eigenaren kunnen in de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte onderhoudskosten. Dit percentage is ongeveer gelijk aan de compensatie via de fiscale aftrek zoals we die nu kennen. En vanaf 2021 zou de aftrek meer beperkt zijn. Vooralsnog lijkt het dus op een verbetering voor de eigenaren van een monumentale woning.

Voor eigenaren van boerderijen, landhuizen en bepaalde molens is er een andere regeling waarbij je onder voorwaarden maximaal 60% subsidie krijgt.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.