square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Prinsjesdag 2018: De auto

Bijtelling, per 2019 een extra voorwaarde

Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privékilometers per jaar te maken met bijtelling en belastingheffing. Het voordeel dat je hebt van het privégebruik van de auto wordt bij je loon opgeteld. Deze bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto. Voor een auto jonger dan 15 jaar betaal je afhankelijk van de CO2 uitstoot een bepaald percentage. In de onderstaande tabel hebben wij de bijtellingspercentages 2017 tot 2020 voor de bijtelling van de auto van de zaak samengevoegd.

Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling > 0 gram/km
2017-2020 4%* 22%

*tot € 50.000 vanaf 2019, als de auto niet op waterstof rijdt.

Vanaf 1 januari 2019 krijgen we te maken met een extra voorwaarde

Het verlaagde bijtellingspercentage van 4% geldt alleen nog tot € 50.000 van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22%. Wanneer je vanaf 2019 in een auto rijdt van bijvoorbeeld
€ 60.000 krijg je dus te maken met een gecombineerd bijtellingspercentage. Voor auto’s die een motor hebben die wordt aangedreven door waterstof, geldt deze beperking niet.

Deze regeling geldt alleen voor 2019 en voor 2020. Vanaf 2021 betaalt de werknemer over de gehele cataloguswaarde 22% bijtelling, zelfs voor elektrische auto’s.

Tip!

Ben je voornemens een elektrische auto van de zaak uit te gaan zoeken van meer dan € 50.000? Zorg er dan voor dat deze uiterlijk 31 december 2018 te naam gesteld wordt, zo profiteer je nog maximaal 60 maanden van het lage bijtellingstarief van 4%.

Einde teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer per 1 januari 2020

De BPM is een belasting die je eenmalig betaalt bij de eerste registratie van een voertuig in het kentekenregister. Als ondernemer die een personenauto voor 90% of meer gebruikt voor het verrichten van openbaar- of taxivervoer, kun je de betaalde BPM echter terugvragen.

Het kabinet stelt nu voor om per 1 januari 2020 de teruggaafregeling BPM voor openbaar- of taxivervoer af te schaffen. Ben je een ondernemer in de taxibranche of heb je een bedrijf dat het contract- of doelgroepenvervoer verzorgt? Dan treft deze maatregel jouw bedrijf.

Voor verleende teruggaven voor de periode tot 31 december 2019, blijft het bestaande recht van toepassing gedurende drie jaar na verlenen van teruggaaf.

 

Let op

Om gebruik te mogen maken van het overgangsrecht en aanspraak te maken op de teruggaaf, moet je de aanvraag met bijbehorende (bewijs)stukken uiterlijk binnen dertien weken gerekend vanaf 31 december 2019 indienen.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.