square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Prinsjesdag 2018: BTW

BTW-verhoging lage tarief

Het lage BTW-tarief  wordt verhoogd van 6% naar 9%. De extra belastinginkomsten zouden nodig zijn om bijvoorbeeld de verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting te bekostigen. Het verlaagde BTW-tarief kan  op  diverse goederen en diensten van toepassing zijn, denk bijvoorbeeld aan (deze lijst is niet volledig):

 • eten en drinken;
 • agrarische goederen;
 • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
 • kunst, verzamelvoorwerpen en antiek;
 • boeken, dagbladen en tijdschriften;
 • diensten van de fietsenmakers, schoenmakers, kleermakers en kappers etc.;
 • het geven van gelegenheid  tot sportbeoefening;
 • het schilderen en stucen van woningen ouder dan 2 jaar;
 • personenvervoer;
 • horeca diensten;
 • toegangskaarten (attractieparken, bioscopen, circussen, dierentuinen, musea en muziek- en toneeluitvoeringen en sportwedstrijden);
 • het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen.

Tip!

Voor jou als ondernemer is het logische gevolg dat jij al je prijzen waar het lage BTW-tarief op van toepassing is per 1 januari 2019 moet aanpassen. Ook in de administratie zal het nodige aangepast moeten worden: denk bijvoorbeeld aan de facturatie. Daarnaast is verstandig om bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening met de geplande BTW-verhoging rekening te houden.

Naheffing tussentijdse verhoging BTW-tarief blijft uit

Het kabinet wil ondernemers niet extra belasten met administratieve lasten bij de verhoging van het verlaagde BTW-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden of worden afgerond.

Denk bijvoorbeeld aan voorschotten of concerten of sportevenementen waarvoor dit jaar al een toegangsbewijs wordt betaald maar die volgend jaar pas plaatsvinden. Dit geldt voor alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is, zoals ook stukadoor- en verfwerkzaamheden aan huis.

Tip!

Het kan lonen om in 2018 al toekomstige prestaties vooruit te betalen. Dit zou een fiscaal voordeel kunnen opleveren van 3%.

Uitbreiding sportvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2019 zal de sportvrijstelling in de BTW worden uitgebreid. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor verhuurders van sportaccommodaties. Zij kunnen te maken krijgen met een hogere BTW-last omdat ze geen recht meer hebben op teruggaaf van betaalde BTW. In de voorstellen is een tegemoetkoming opgenomen voor bestaande situaties.

Als tegemoetkoming zal er met ingang van 1 januari 2019 een subsidieregeling komen voor amateursportverenigingen. Doel is om het BTW-nadeel als gevolg van de uitbreiding van de sportvrijstelling te compenseren. Belangrijk is dat ook sportverenigingen die geen BTW-nadeel hebben er van kunnen profiteren. De subsidie wordt gegeven voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Ook investeringen die leiden tot een besparing van energie komen voor een extra subsidie in aanmerking. Verder zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor sporters met een lichamelijke beperking.

BTW op cadeaubonnen

Tot nu toe hoeft er pas BTW te worden betaald als een cadeaubon wordt ingewisseld. In 2019 verandert dit voor cadeaubonnen voor enkelvoudig gebruik. Er moet dan bij de uitgifte van de bon al BTW worden betaald. Als de bon wordt ingewisseld is er dan geen BTW meer verschuldigd. Er sprake van enkelvoudig gebruik als bij de uitgifte van de waardebon:

 • het land waar de waardebon moet worden besteed bekend is; en
 • de hoeveelheid BTW die berekend moet worden is bekend.

De hoeveelheid BTW die berekend moet worden is niet bekend als met de waardebon zowel zaken aangeschaft kunnen worden die onder het hoge BTW tarief vallen als die onder het lage tarief vallen.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.