square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Pensioenregeling niet wijzigen? Toch instemming werknemers nodig

In het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden was de pensioenregeling namelijk tien jaar daarvoor omgezet van een middelloon- in een beschikbare premieregeling. Daarbij was afgesproken dat de beschikbare premieregeling eenzelfde ambitieniveau als de middelloonregeling had. En zou houden.

Ambitieniveau leidend volgens OR

Na het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder wilde de werkgever de pensioenregeling ongewijzigd voortzetten. De ondernemingsraad stemde echter niet in met een ongewijzigde voortzetting van de regeling.  Zij menen dat de beschikbare premie verhoogd moet worden. Door de dalende rente wordt namelijk het oorspronkelijke ambitieniveau niet meer gehaald.

Ondernemerskamer rekt grenzen op

Omdat een en ander krap aan werd, heeft de werkgever de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder met 1 jaar verlengd. De werknemers probeerden dit besluit via de ondernemerskamer te vernietigen. Daarin zijn ze, om procedurele redenen, niet geslaagd. De ondernemerskamer gaf echter wel aan dat de werkgever in deze onredelijk heeft gehandeld door de pensioenregeling niet(!) te wijzigen. De ondernemerskamer meent dat de nieuwe regeling niet langer hetzelfde ambitieniveau heeft als de oorspronkelijke pensioenregeling.

Wet op de ondernemingsraden

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ‘behoeft de werkgever instemming van de werknemers voor iedere wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst.’ Daaronder worden ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst verstaan die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. De ondernemerskamer lijkt deze grenzen nog iets verder opgerekt te hebben, door te stellen dat in sommige gevallen niet alleen naar de regeling zelf, maar ook naar de gewijzigde marktomstandigheden gekeken moet worden.

Let op!

Collectief pensioen blijft een complex onderwerp, waarbij meerdere partijen een rol spelen. Zelfs als je denkt dat er niets wijzigt, kan het zomaar zijn dat je werknemers toch moeten instemmen. Zorg er dus voor dat jij wél op het juist moment om instemming vraagt.

Meer informatie

In de afgelopen jaren hebben de pensioenadviseurs van JAN© diverse ondernemingsraden bijgestaan in hun discussie met de werkgever, als het gaat om het wijzigen van lopende pensioenregelingen. Lees hier hoe wij nog meer kunnen helpen.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.