square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Pensioenpremie is onderdeel van NOW

JAN©

Pensioenpremie onderdeel van NOW – Gevolgen voor betalingsregelingen?

Update: De vaste opslag voor de pensioenpremies is van 30% in de NOW 1.0 verhoogd naar 40% in de NOW 2.0 en NOW 3.0.

Pensioenpremie

Onlangs is bekend geworden dat pensioenpremies onderdeel uitmaken van de (NOW). In de regeling wordt namelijk een toeslag op de loonsom uitgekeerd voor de pensioenpremie, de premies volksverzekeringen en de reservering voor het vakantiegeld. Om de regeling uitvoerbaar te houden, wordt niet gekeken naar de werkelijke kosten, maar geldt een vaste opslag van 30%.

Uitstel van betaling

Dit is goed nieuws voor werkgevers die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Er is echter wel een punt van aandacht. Pensioenuitvoerders zijn op dit moment namelijk bereidwillig om mee te werken aan uitstel van betaling. Zodra de tegemoetkoming vanuit de NOW echter ontvangen is, wordt het voor een werkgever lastiger uit te leggen dat hij geen geld heeft om de pensioenpremies alsnog te voldoen. Er is namelijk zowel voor het werknemers- als voor het werkgeversdeel een uitkering van het UWV ontvangen. De verwachting is dan ook dat pensioenuitvoerders op korte termijn nog mee willen werken aan uitstel van betaling, maar dat die bereidwilligheid op termijn een stuk minder wordt. Uitstel is zeker geen afstel.

Betalingsonmacht

Wanneer je verplicht aangesloten bent bij een bedrijfstakpensioenfonds, ben je als bestuurder in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de pensioenpremie. Die hoofdelijke aansprakelijkheid volgt wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het ontvangen van een vergoeding voor de pensioenpremie vanuit de NOW en het vervolgens niet betalen van die pensioenpremie heeft op z’n minst de schijn van onbehoorlijk bestuur. Zeker als daarnaast een deel van de premie middels een eigen bijdrage op het loon van de werknemers in mindering gebracht is.

Bovenstaande laat onverlet, dat je betalingsonmacht binnen 14 dagen aan het pensioenfonds moet melden. Wanneer je dat namelijk niet doet, wordt dat als kennelijk onbehoorlijk bestuur gezien en ben je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. Je kunt hier meer lezen over de tijdige melding bij betalingsonmacht.

Als je problemen verwacht, neem dan vooral contact op met één van de pensioenadviseurs van JAN© (pensioenadviseurs@jan.nl of 088-2202200). We bespreken de mogelijkheden graag met je.

(Voor het laatst aangepast 22 januari 2021)

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.