square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

Denkrichting

In de media wordt vaak gesproken over ‘Het pensioenakkoord’. Wat de sociale partners echter overeengekomen zijn, is het ‘Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’. Een gezamenlijke denkrichting die nog nader door verschillende commissies onderzocht en uitgewerkt moet worden. Van (fiscale) wetgeving is zeker nog geen sprake. Laat staan van een antwoord op de vraag wie de enorme kosten van de transitie moet betalen.

De techniek

Het pensioenakkoord is in beginsel geschreven met de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in gedachten. Binnen een bedrijfstakpensioenfonds bouwt iedere deelnemer tegen dezelfde (doorsnee)premie hetzelfde pensioen op. Ongeacht zijn of haar leeftijd. Actuarieel gezien zou de premie voor een oudere deelnemer hoger moeten zijn dan voor een jongere deelnemer. Bij een verzekerde regeling zie je dan ook een stijgende premie naarmate de deelnemer ouder wordt. Het pensioenakkoord volgt deze redenatie, maar draait deze vervolgens om: De premie moet voor iedereen gelijk zijn, maar de opbouw neemt af naarmate iemand ouder wordt.

Stelselwijziging

In beginsel is zowel voor het huidige stelsel als voor het nieuwe stelsel iets te zeggen. Voorwaarde is wel dat een deelnemer van begin tot eind in hetzelfde stelsel blijft! En dat is waar de pijn gaat zitten. Overstap van het oude naar het nieuwe stelsel levert namelijk op de pensioendatum een lagere pensioenuitkering op. En daar willen de deelnemers voor gecompenseerd worden.

Bestaande pensioenregelingen

Werkgevers die voor het eerst een pensioenregeling toezeggen, kunnen reeds rekening houden met de plannen uit het pensioenakkoord. Werkgevers die op korte termijn de bestaande pensioenregeling moeten verlengen kunnen dat echter nauwelijks. De pensioenregeling maakt al onderdeel uit van het bestaande pakket van arbeidsvoorwaarden en daarnaast ontbreekt het fiscale kader voor een (substantiële) gelijke premie met verlaagde opbouw.

Geen paniek

Ondanks dat minister Koolmees een ambitieus tijdspad voor de verdere uitwerking van de plannen gepresenteerd heeft, moeten we niet vergeten dat de sociale partners reeds 10 jaar onderhandeld hebben om tot een pakket gezamenlijke denkrichtingen te komen. De paniek kan dus nog wel even wachten…

Heb je vragen of wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Mark Hilarius via MarkHilarius@JAN.nl.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.