square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Partner niet aanmelden voor pensioen is onrechtmatige daad

JAN©

Partner niet aanmelden voor pensioen is onrechtmatige daad

In de notariële samenlevingsovereenkomst komen partijen overeen dat ze elkaar bij de pensioenuitvoerder als partner aanmelden. Bij het verbreken van de samenleving bleek echter dat slechts een van beiden (de eiser) dit ook daadwerkelijk gedaan heeft.

Op basis van de Pensioenwet (artikel 57) maakt een ex-partner bij het beëindigen van de samenleving aanspraak op een bijzonder partnerpensioen: Indien de partnerrelatie van een deelnemer eindigt door scheiding verkrijgt de gewezen partner van de deelnemer een zodanige aanspraak op partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die gewezen partner zou hebben behouden indien op het tijdstip van scheiding zijn deelneming zou zijn geëindigd.

Aangezien de gedaagde zijn partner nooit aangemeld heeft, is er nooit een aanspraak op partnerpensioen ontstaan. Bij het verbreken van de samenleving is er daarom ook niets voor de eiser te verkrijgen. Omgekeerd ontvangt de gedaagde wel het bijzonder partnerpensioen van de eiser, omdat de eiser de gedaagde wel volgens afspraak aangemeld heeft voor het partnerpensioen.

Omdat het voor de gedaagde niet meer mogelijk was de eiser alsnog aan te melden, stelde eiser voor dat gedaagde afstand zou doen van zijn recht op bijzonder partnerpensioen. Gedaagde ging hier niet in mee. Ook het Hof deed dat niet. Het Hof stelde dat artikel 6:74BW van toepassing was in deze: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Als gevolg daarvan dient de gedaagde de eiser een schadevergoeding te betalen. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de schade die eiser geleden heeft. Deze hoogte wordt in een later stadium vastgesteld.

Dat de eiser in deze casus om afstand van het bijzonder partnerpensioen vraagt is begrijpelijk. Gedaagde is namelijk tevens veroordeeld tot betaling van ruim 54.000 euro aan de eiser vanwege andere twistpunten. Daarbij doet de casus vermoeden dat de gedaagde in een financieel lastige positie zit.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.