square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Corona maatregelen en overige wijzigingen voor ondernemers

JAN©

Corona maatregelen en overige wijzigingen voor ondernemers

Overdrachtsbelasting

Tegelijkertijd met de daling van 2% voor starters gaat de overdrachtsbelasting voor beleggers in een tweede woning en voor bedrijven bij de aankoop van een bedrijfspand met 2% omhoog van 6% naar 8% in 2021. Ben je bezig met het aanschaffen van een pand, zorg er dan voor dat de overdracht deze herfst rond is.

Uitstel wet excessief lenen of  “DGA tax” tot 2023

Deze wet is geen onderdeel van het Belastingplan, maar JAN© geeft deze wel in het overzicht weer, omdat dit regelgeving is die veel DGA’s op hun pad gaan tegenkomen.
Per 2022 zou de opgebouwde schuld boven de € 500.000 van de DGA (en de partner van de DGA tezamen) bij de eigen B.V. worden belast alsof er een fictieve dividenduitkering aan de DGA is gedaan (dit heet een positief fictief regulier voordeel, afgekort PFRV) De schuld voor de eigen woning die voor 31 december 2022 is aangegaan wordt uitgezonderd. Ga je na deze datum een eigen woningschuld aan bij de B.V. dan wordt deze alleen uitgezonderd wanneer er recht van hypotheek op de woning wordt verstrekt. Dit wetsvoorstel is inmiddels uitgesteld naar een eerste toetsmoment op 31 december 2023.
Heb je als DGA – per 31 december 2023 – een schuld van meer dan € 500.000 bij de eigen B.V.? Dan wordt dit fictief in box 2 belast. Wanneer de DGA binnen een aantal jaren voornemens is zijn schuld af te lossen met een dividenduitkering leidt deze regeling onder voorwaarden niet tot een extra belastingheffing.

Uitwerking voorbeeld:
Stel dat een DGA een lening heeft van € 500.000 en een rekening courant van € 200.000 bij zijn BV. Dit betekent dat hij vanaf 31 december 2023 een positief fictief regulier voordeel (PFRV) heeft behaald van € 200.000 * 26,9 % = € 53.800. Als de DGA in 2024 een aflossing doet op zijn lening van € 200.000, dan heeft hij in het jaar daarop een negatief fictief regulier voordeel van € 53.800, waardoor hij uiteindelijk per saldo geen belasting over het excessief lenen betaald.

Verhuurderheffing

Het tarief van de verhuurderheffing wordt per 2021 verlaagd van 0,562% naar 0,526%.

Corona-maatregelen:


Fiscale corona-reserve

De fiscale corona-reserve is ook in het Belastingplan opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om – een corona gerelateerd – verlies in 2020 al in 2019 in aftrek te brengen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Hiermee kan een liquiditeitsvoordeel worden behaald omdat het verlies hierdoor eerder wordt verrekend.

TOGS en TVL

De vergoedingen die ondernemers hebben ontvangen voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb), zijn vrijgesteld van belasting. Dit was al bekend maar is nu in de wet vastgelegd.

De TVL wordt vanaf 1 oktober met 9 maanden verlengd, met een maximale subsidie van € 90.000 per drie maanden. Bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% komen hiervoor in aanmerking. Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens van omzetverlies verhoogd naar 40% en vanaf 1 april 2021 naar 45%.


Belastingrente en invorderingsrente

De Belastingrente was als gevolg van de Corona-maatregelen verminderd tot 0,01%. Met ingang van 1 oktober 2020 wordt de belastingrente weer verhoogd naar de (oorspronkelijke) 4%. Ook voor de vennootschapsbelasting bedraagt de belastingrente 4% (waar dit voor de Corona-maatregelen nog 8% was). Deze lage belastingrente in de vennootschapsbelasting geldt tot 31 december 2022.

Indien aanslagen te laat worden betaald, wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Deze invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2022 wel 0,01%. Veel ondernemers hebben gebruikt gemaakt van uitstel van betaling. Deze lage invorderingsrente zorgt er voor dat je dus nauwelijks rente betaald over deze uitgestelde belastingbetalingen.

Uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft een ruimhartige betalingsregeling aangekondigd voor de openstaande belastingschulden. In het Belastingplan stond vermeld dat de schulden vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden zouden moeten worden afgelost. Echter, de regeling wordt op verzoek van de kamer verruimd.

Op 29-9-2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief aangegeven dat ondernemers zelfs 36 maanden de tijd krijgen om hun belastingschuld terug te betalen én dat ze vanaf 1 juli 2021 mogen beginnen met aflossen.

TOFA

De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten) vormde een vangnet voor flexwerkers. Deze tegemoetkoming is onderdeel van je inkomen en kan ook invloed hebben op je toeslagen.

De stappen die je nu zet hebben invloed op je financiële en fiscale situatie in de toekomst. Steven Bulteel maakt graag samen met jou een route op maat, neem contact op via StevenBulteel@JAN.nl of 088-2202 322


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021:


Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.