square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Oplopende schulden

JAN©

Oplopende schulden binnen een levensvatbare onderneming?

Wellicht is het mogelijk om je schuldeisers een akkoord aan te bieden om zo een faillissement te vermijden. Vanaf 1 januari 2021 zijn er meer opties die je tijd geven om de puzzel te completeren.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt mogelijk uitkomst
De WHOA is een onderdeel van de faillissementswet, maar is juist bedoeld om een faillissement te voorkomen. Met de WHOA kan voor ondernemers een time-out geregeld worden, dat gebeurt bij de rechtbank. Je kunt als ondernemer die time-out dan gebruiken om te onderzoeken of je onderneming levensvatbaar is en of je mogelijkheden hebt om je schuldeisers een akkoord aan te bieden. Met de WHOA kun je zo nodig ook een akkoord afdwingen waardoor alle schuldeisers daaraan moeten meewerken. Als blijkt dat je onderneming niet levensvatbaar is, kun je de time-out periode ook gebruiken om te bekijken hoe je je bedrijf op een nette manier kunt staken. In beide gevallen komt het dan niet tot een faillissement.

Twee voorbeelden
In twee korte situatiebeschrijvingen afkomstig uit recente uitspraken van rechters geven wij weer in welk geval de WHOA uitkomst kan bieden:

Voorbeeld 1:
Stel, je onderneming heeft een aantal jaren verlies geleden. In die jaren heb je kostenbesparende maatregelen genomen, waarmee je een positief bedrijfsresultaat verwacht te kunnen realiseren. Recent is er een toezegging voor een lening gedaan. Echter, ondertussen zijn je schuldeisers ongeduldig geworden en een paar schuldeisers hebben al beslag gelegd. Je bent bang dat je bedrijf failliet gaat. Wat kun je nu doen?
Op grond van de WHOA kun je de rechter verzoeken om een zogenoemde afkoelingsperiode en zelfs om de beslagen op te heffen, zodat je een of twee maanden de tijd hebt om een zogenaamd schuldeisersakkoord voor te bereiden. Het toegezegde bedrag voor de lening zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor een akkoord.

Voorbeeld 2:
Stel, je hebt geruime tijd een onderneming gedreven en verricht nu geen activiteiten meer. Er zijn aanzienlijke schulden maar je verwacht toch ook nog bedragen te ontvangen uit ingediende declaraties, waarmee de schulden afgelost kunnen worden. Om te voorkomen dat je schuldeisers het faillissement aanvragen, kun je ook in deze situatie de rechtbank verzoeken om een afkoelingsperiode, zodat je tijd krijgt om een akkoord voor te bereiden en zo zelf tot een gecontroleerde afwikkeling van je bedrijfsvoering te komen.

De WHOA in de praktijk
Inmiddels is een aantal verzoeken op grond van de WHOA ingediend bij verschillende rechtbanken, en de meeste ervan zijn ook toegewezen. Dat zijn verzoeken voor een afkoelingsperiode of time-out, om een akkoord te kunnen voorbereiden, zoals in het eerste voorbeeld. Er zijn ook verzoeken gedaan om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die kijkt naar de levensvatbaarheid van de onderneming en of een akkoord mogelijk is. De rechtbank houdt bij het toewijzen van zijn verzoek rekening met de schuldeisers. De rechtbank kan bijvoorbeeld een observator aanwijzen die een oogje in het zeil moet houden voor de schuldeisers. Dit was bij het tweede voorbeeld het geval.

De WHOA is er ook voor het MKB
De regeling is niet alleen bedoeld voor grote ondernemingen, maar ook eenmanszaken en kleine ondernemingen komen hiervoor in aanmerking. Dat blijkt uit de verzoeken die zijn ingediend en de uitspraken die de rechtbanken hierover hebben gedaan.

De aanpak
Wat nodig is om in aanmerking te komen voor de WHOA is allereerst in beeld hebben of je onderneming levensvatbaar is, of je schuldeisers in beeld hebt en of je mogelijkheden hebt om een akkoord aan te bieden. Als dat duidelijk is kun je via een advocaat de rechtbank verzoeken om een time-out.

JAN© kan je hierbij helpen:

Een herstructuringsdeskundige van JAN© kan je helpen om met jou te bepalen of je onderneming levensvatbaar is (anders heeft het geen zin en kom je niet in aanmerking voor de WHOA) en hij kan je helpen de schuldeisers in beeld te krijgen.

De juristen van JAN© kunnen je uitleggen wat ervoor nodig is om voor de WHOA  in aanmerking te komen (er zijn nogal wat regels) en zij kunnen je voorstellen aan een advocaat die de rechtbank verzoekt om een afkoelingsperiode.

Meer weten?
Neem contact op met Geert Hoedjes, Adviseur Fusies & Overnames via GeertHoedjes@JAN.nl of 088-2202447 of Fleur van Tol, jurist via FleurvanTol@JAN.nl of 088-2202238.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.