square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Op zoek naar betere prestaties voor je bedrijf? Gebruik onze handige tips!

Op zoek naar betere prestaties voor je bedrijf? Gebruik onze handige tips!

Tip 1: Welke onderdelen dragen bij aan de winst en welke zijn verliesgevend?

Een verliesgevend bedrijfsonderdeel hoeft niet per definitie minder te presteren dan de overige, maar kan een bewuste keuze zijn. Misschien is deze activiteit nodig om de kernactiviteit tot een succes te maken. Verlies subsidiëren met andere activiteiten moet je wel maximeren. Kijk hier goed naar. Deze kritische blik kan aanleiding zijn voor een herziening van je businessplan.

Tip 2: Stoot verliesgevende activiteiten af als het op een andere manier beter/goedkoper kan.

Verliesgevende activiteiten die je niet echt nodig hebt, moet je kritisch onder de loep nemen. Kost het je alleen maar geld, dan is het tijd om deze activiteit af te stoten en voordeliger in te kopen. Dit leidt tot kostenbesparingen en een betere winstgevendheid.

Tip 3: Concentreer je op je kernactiviteiten.

Horizontale integratie betekent dat je meerdere activiteiten ontplooit op hetzelfde niveau in verschillende ketens. Denk hierbij aan het tankstation dat ook supermarktartikelen verkoopt of de HEMA die ook notarisdiensten aanbiedt. Je wilt hiermee meer omzet en winst behalen, maar dat blijkt lang niet altijd haalbaar. Concentreer je daarom op je kernactiviteiten.

Tip 4: Ken je klanten.

Je kent ze vast wel. Trouwe klanten die je eigenlijk geen nee wilt verkopen. Maar verdien je wel iets aan ze? Het antwoord hierop is belangrijk. Verdeel je klanten in een A-, B- en C-categorie. Op basis hiervan kun je nagaan aan welke klant je aandacht moet besteden en waar je kansen liggen om je omzet te vergroten en betere resultaten te boeken.

Tip 5: Stel een aannamestop in voor personeel.

Heb je afdelingen met overbezetting of juist onderdelen die kampen met onderbezetting? Dan kan het handig zijn om intern met personeel te schuiven. Je hoeft dan geen nieuwe mensen aan te nemen of medewerkers te ontslaan; dat scheelt weer geld.

Tip 6: Stop met investeren.

Hiermee wordt een cash-out verder vermeden. Realiseer je echter dat zonder investeringen er mogelijk ook geen verdere innovatie zal zijn. Mogelijk verslechtert hierdoor de concurrentiepositie. Alle niet noodzakelijke investeringen kunnen redelijkerwijs worden uitgesteld. Dit is ook iets wat we in de voorgaande crisisjaren hebben gezien. Echter investeringen die van belang zijn om het eigen product verder te innoveren, waarbij de concurrentie niet stil zit, zouden niet te snel moeten worden uitgesteld.

Tip 7: Bespaar op kleine uitgaven.

Je kunt op kleine uitgaven over de hele linie besparen. Dat pakt echter niet in alle gevallen goed uit. Medewerkers zien het al snel als versobering van hun arbeidsvoorwaarden. Vooral als het gaat om bezuinigingen op bepaalde vergoedingen. Dit is niet goed voor de productiviteit, waardoor het maar zeer de vraag is of de besparing het beoogde resultaat heeft. Efficiënter opereren en slim samenwerken, levert vaak meer op. Kijk daarom kritisch naar mogelijke besparingen, ook als je de kaasschaaf hanteert.

Tip 8: Creëer begrip bij personeel.

Communiceer in alle openheid over besparingen. Dit vergroot het draagvlak onder je personeel en helpt je bij het doorvoeren van bezuinigingen en het nemen van impopulaire maatregelen.

Tip 9: Optimaliseer cashmanagement.

Efficiënt cashmanagement levert je veel voordeel op. Als debiteuren bij een betalingstermijn van 30 dagen gemiddeld pas na 45 dagen betalen, financier je meer voor dan gewenst (bij een omzet van 1 miljoen euro, staat er gemiddeld een bedrag van € 123.288 uit: € 1.000.000/365*45). Slaag je er in de betalingstermijn terug te brengen tot 30 dagen, dan is het gemiddelde debiteurensaldo € 82.191. In het voorbeeld is er dan ruim € 41.000 meer in kas. Zorg daarom voor een strikt debiteurenbeleid. Dit geeft je in een later stadium ook juridisch meer slagkracht. Hanteer ook een strak facturatieproces.

Bij de uitgaande geldstroom onderscheiden we drie belangrijke onderdelen: nettolonen, belastingen en crediteurenbetalingen.

Nettoloon. De maanden mei (vakantiegeld) en december (tantièmes of 13e maand) vormen een aanslag op de liquiditeit. Denk eens na over het gespreid betalen van vakantiegeld en/of tantièmes. Hanteer bijvoorbeeld twee betaaldata.

Belastingen. Bij gespreid betalen van bijvoorbeeld vakantiegeld, spreid je ook de bijbehorende afdracht loonbelasting. Kun je de verschuldigde belastingen niet meer betalen, denk er dan aan dat je tijdig betalingsonmacht meldt. Daarmee voorkom je mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Crediteurenbetalingen. Ook crediteuren kennen betalingstermijnen. Houd je daar aan en betaal niet onnodig vroeg. Eerder betalen is gunstig als het je betalingskorting oplevert.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.