square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Ontslag door social media gebruik

JAN©

Ontslag door gebruik social media

Onlaakbaar gedrag

Zo overwoog de kantonrechter te Arnhem dat een werknemer met een bericht op Facebook (hij noemde Blokker een “hoerebedrijf” en zijn leidinggevende een “hoerestumperd”) zijn werkgever op grovelijke wijze heeft beledigd en dat dit bericht met vrijheid van meningsuiting niets te maken had. De arbeidsovereenkomst werd met onmiddellijke ingang – zonder toekenning van vergoeding – ontbonden. De werknemer was wel door werkgever gewaarschuwd.

In een andere zaak ontbond de kantonrechter te Arnhem de arbeidsovereenkomst van een werknemer – weliswaar met vergoeding – wegens o.a. “uiterst onlaakbaar gedrag” omdat de werknemer op Facebook over een collega onder meer schreef: “ja hoor, mag je morgen weer met die zwarte mee (…) en “het is getint en het werkt niet hard?”.

Via zakelijke e-mail

Ook negatieve uitlatingen via de zakelijke e-mail over collega’s kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zo oordeelde de kantonrechter in Roermond dat het noemen van een blinde collega “blind varken” en “kutmongool” een redelijke grond opleveren voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Omdat volgens de rechter geen sprake was van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkneemster, was werkgever overigens wel een transitievergoeding aan werkneemster verschuldigd.

Status update

Meer recentelijk oordeelde de kantonrechter te Utrecht dat een werknemer die weigerde om zijn huidige status op LinkedIn aan te passen, terecht op staande voet was ontslagen. Omdat het weliswaar opzettelijk is geweest en kinderachtig, was er volgens de rechter geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen, diende de werkgever wel een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

Social mediabeleid

Uit bovengenoemde uitspraken blijkt dat werknemers ook op social media niet onbeperkt hun gang kunnen gaan en dat gedragingen op social media zelfs kunnen leiden tot ontslag op staande voet. Toch doen werkgevers er verstandig aan wel een social mediabeleid in te voeren waarin staat wat wel en niet geoorloofd is en waarin sancties worden gesteld op overtreding daarvan, zodat ontslag eerder voor de hand ligt. Een gewaarschuwd werknemer telt immers voor twee!

 

Heb je vragen over het gebruik van social media en/of wil je een social mediabeleid opstellen, neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.