square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

NOW 8 – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Ondernemers hebben ook in het eerste kwartaal 2022 weer te maken hebben met beperkingen. Ter compensatie van de loonkosten is er de NOW 6.0 (achtste aanvraagperiode). Deze is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. De subsidie is aan te vragen van 14 februari 2022 t/m 13 april 2022.

Het percentage van omzetdaling, minimaal omzetverlies en maximale compensatie

Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is over het eerste kwartaal 2022. Er kan  maximaal 90%   omzetverlies worden aangegeven, ook als het werkelijke percentage omzetverlies hoger wordt geschat dan 90% De totale te ontvangen compensatie bedraagt 85% van de loonkosten.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW over het eerste kwartaal 2022  is oktober 2021 en de referentieomzet-periode is de omzet over geheel 2019, gedeeld door 4. Voor starters geldt er een aangepaste periode, lees meer hierover onder het kopje startende ondernemingen.

Een ontvangen subsidie op grond van de TVL (Tijdelijke Tegemoetkoming Vaste Lasten) geldt niet als omzet voor de NOW. Bij het berekenen van het omzetverlies hoeft hiermee geen rekening meer te worden gehouden.

Loonsomdaling zonder gevolgen voor subsidie

Het is mogelijk om de loonsom (geleidelijk) over de steunperiode te laten dalen met 15% ten opzichte van de loonsom over oktober 2021 zonder dat dit ten koste zal gaan van de subsidie. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris.

Werk naar werkbegeleiding

Ook de eerder geïntroduceerde inspanningsverplichting van ‘werk naar werk begeleiding’ blijft ongewijzigd.  Als ondernemer ben je daarom verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer je als ondernemer over het eerste kwartaal 2022 gebruik maakt van de NOW en ondanks de compensatie toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV, dan kun je een korting van 5% op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor deze werk naar werk begeleiding.
Werkgevers moeten telefonisch contact opnemen met het UWV als zij tussen 1 januari en 31 maart 2022 een medewerker hebben ontslagen. De melding moet uiterlijk 13 april 2022 zijn gedaan.

Verbod tot uitkeren bonus en dividend, alsmede tot inkoop eigen aandelen

Wanneer je als ondernemer in 2022 NOW ontvangt mag er geen dividend aan aandeelhouders of bonus worden uitgekeerd aan het bestuur, de directie of Raad van Bestuur en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Er mag pas weer uitgekeerd worden als de jaarrekening van het jaar volgend over het jaar waarin de steun is ontvangen is vastgesteld. 

Gezien de NOW worden werkgevers verplicht om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe om wordt gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend, indien daarvan sprake is. Deze overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW over de betreffende periode (de eindafrekening). Wanneer er geen overeenkomst is gesloten, zal de subsidie op nihil worden gesteld.

Startende ondernemingen

Ook starters kunnen gebruik maken van de NOW 6.0  wanneer de onderneming uiterlijk 1 oktober 2021 is gestart.

De aanvraag

De NOW 6.0 subsidie is aan te vragen  tot en met woensdag 13 april 2022. In eerste instantie zal er een voorschot van 80% van de tegemoetkoming worden uitbetaald.
De definitieve berekening kan worden ingezonden van 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023. Na de definitieve berekening wordt de werkelijke tegemoetkoming verrekend met het voorschot. 

Wil je meer informatie over de NOW of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.