square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

NOW 5 – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

UPDATE 21-12-2021, 11.00 uur: 
Het kabinet heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de steun voor het 4e kwartaal 2021 uitgebreid wordt gezien de acute lockdown. Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen gaat omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Ondernemers hebben in november en december weer te maken hebben met beperkingen. Ter compensatie van de loonkosten is er de NOW 5. Deze is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen.
De subsidie is aan te vragen van 13 december 2021 t/m 31 januari 2022.

Het percentage van omzetdaling, minimaal omzetverlies en maximale compensatie

Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is over de maanden november en december (dit keer kan er niet worden gekozen over welke maanden het omzetverlies kan worden berekend). Waar de subsidie eerst per kwartaal moest worden aangevraagd is dit onder NOW 5.0 dus voor twee maanden.
De NOW 5, de zevende aanvraagperiode, is verder qua regeling grotendeels hetzelfde als NOW 4. Er kan echter maximaal 90% (dit was in eerste instantie 80%) omzetverlies worden aangegeven, ook als het werkelijke percentage omzetverlies hoger wordt geschat dan 90%.

De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW-5 is september 2021 en de referentieomzet-periode is de omzet over geheel 2019, gedeeld door 6. Voor starters geldt er een aangepaste periode, lees meer hierover onder het kopje startende ondernemingen.

Een ontvangen subsidie op grond van de TVL (Tijdelijke Tegemoetkoming Vaste Lasten) geldt niet langer als omzet voor de NOW. Bij het berekenen van het omzetverlies hoeft hiermee geen rekening meer te worden gehouden.

Loonsomdaling zonder gevolgen voor subsidie

Het is mogelijk om de loonsom (geleidelijk) over de steunperiode te laten dalen met 15% ten opzichte van de loonsom over september 2021 zonder dat dit ten koste zal gaan van de subsidie. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris.

Werk naar werkbegeleiding

Ook de eerder geïntroduceerde inspanningsverplichting van ‘werk naar werk begeleiding’ blijft ongewijzigd.  Als ondernemer ben je daarom verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer je als ondernemer over november en december 2021 gebruik maakt van de NOW en ondanks de compensatie toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV, dan kun je een korting op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor deze werk naar werk begeleiding. De korting bedraagt vijf procent.

Werkgevers moeten telefonisch contact opnemen met het UWV als zij tussen 27 november 2021 en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen.

Verbod tot uitkeren bonus en dividend, alsmede tot inkoop eigen aandelen

Wanneer je als ondernemer in 2021 NOW ontvangt mag er geen dividend aan aandeelhouders of bonus worden uitgekeerd aan het bestuur, de directie of Raad van Bestuur en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Er mag pas weer uitgekeerd worden als de jaarrekening van het jaar volgend over het jaar waarin de steun is ontvangen is vastgesteld. 

Gezien de NOW worden werkgevers verplicht om een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe om wordt gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend, indien daarvan sprake is. Deze overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW over de betreffende periode (de eindafrekening). Wanneer er geen overeenkomst is gesloten, zal de subsidie op nihil worden gesteld.

Startende ondernemingen

Ook starters kunnen gebruik maken van de NOW 5 wanneer de onderneming is gestart tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021. Het kabinet heeft bij het bepalen van de perioden voor de referentie omzet gekeken naar de maanden waarin de beperkende maatregelen verminderd waren. De periode waarin een onderneming is gestart is bepalend voor de periode waarmee de omzet mee vergeleken moet worden, zie de onderstaande tabel:

Start ondernemingPeriode referentieomzet
Van 1-1-2019 t/m
1-2-2020
Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 29-2-2020
delen door aantal volledige maanden x 2
Van 2-1-2020 t/m
1-7-2021
Omzet 1-7-2021 t/m 31-10-2021 gedeeld door 2
Van 2-7-2021 t/m
30-9-2021
Omzet vanaf eerste volledige kalendermaand t/m 31-10-2021
delen door het aantal volledige maanden x 2
Na 30-9-2021Geen recht op NOW

De aanvraag

De NOW 5 subsidie is aan te vragen van 13 december 2021 t/m 31 januari 2022.
Wil je meer informatie over de NOW of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.