square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

NOW 3.0 vijfde tranche: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Update 29-6-2021: Tot en met het derde kwartaal 2021 kunnen ondernemers rekenen op subsidie via de NOW. 
Over het derde kwartaal zal echter maximaal 80% omzetverlies kunnen worden aangegeven. Ook als het omzetverlies 100% zal zijn. Het subsidie percentage blijft 85%. Hierdoor zal een onderneming met 100% omzetverlies maximaal 68% loonkosten gecompenseerd krijgen (80 x 85%). Voor ondernemers met 20% tot 80% omzetverlies wijzigt er niets.
Voor deze wijziging is gekozen omdat er steeds minder contactbeperkende maatregelen zijn en er voor ondernemers steeds meer mogelijk zou zijn.  

De NOW tot het derde kwartaal 2021:

Het percentage dat wordt gecompenseerd
Wanneer een ondernemer een volledig omzetverlies heeft dan wordt onder de vijfde tranche van de NOW 3.0 85% van de loonsom gecompenseerd. De overheid zal aanvullend 10% van de loonsom storten in een (om)scholingspot voor werknemers. Voor de omscholingspot wordt meer dan 1 miljard euro vrijgemaakt. Het doel van het kabinet is om werknemers het vertrouwen te geven dat er alles aan wordt gedaan om iedereen aan het werk te houden. Als werkgever ben je ook verplicht om jouw werknemers te stimuleren om van deze (om)scholingsmogelijkheden gebruik te maken.

Het percentage van omzetdaling, minimaal omzetverlies en maximale compensatie
Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is.
Omdat het de afgelopen periode om nogal wat (verschillende) percentages gaat, hebben we alle percentage van de verschillende tranches van de NOW 3.0 hier onder elkaar in een overzichtje gezet:

  Minimaal omzetverlies  Maximale compensatie
Tranche 3: oktober t/m december 2020 20% 85%
Tranche 4: januari t/m maart 2021 20% 85%
Tranche 5: april t/m juni 2021 20% 85%

Loonsomdaling zonder gevolgen voor subsidie
De mogelijkheid om de loonsom (geleidelijk) over de steunperiode te laten dalen met 10% ten opzichte van de loonsom over juni 2020 zonder dat dit ten koste zal gaan van de subsidie blijft ongewijzigd. De reden van de loonsomdaling is niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris.

Is de daling groter dan 10%, dan wordt gekeken naar hoeveel de loonsom teveel is gedaald. Over dat gedeelte wordt voor elke euro die te veel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, 85 eurocent minder subsidie uitbetaald. Er vindt geen correctie plaats voor het omzetverlies. Als de loonsom bijvoorbeeld is gedaald met 20%, dan is de loonsom feitelijk met 10% ‘teveel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld (en niet over de gehele daling van 20% of over de gehele subsidie).

Peildatum loon over steunperiode
De hoogte van de totale loonsom over de steunperiode (april tot en met juni 2021) wordt bepaald op basis van de loonaangifte en de daarop gedane correcties. De peildatum hiervoor is 15 augustus 2021. Nadien gedane correcties worden niet meer meegenomen.

Ook de eerder geïntroduceerde inspanningsverplichting van ‘werk naar werk begeleiding’ blijft ongewijzigd onder NOW 3.0 vijfde tranche. Als ondernemer ben je daarom verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan. Wanneer je als ondernemer in het tweede kwartaal van 2021 gebruik maakt van de NOW en ondanks de compensatie toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV, dan kun je een korting op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor deze werk naar werk begeleiding. De korting bedraagt vijf procent.

Wil je meer informatie over de NOW 3.0 vijfde tranche neem dan contact op met de juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.