square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 vierde tranche: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

JAN©

NOW 3.0 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NOW 3

Het Kabinet heeft de NOW regeling verlengd tot 1 juli 2021. In het oorspronkelijke plan werden de in tijdsvakken van elk drie maanden (NOW 3 tranche drie, vier en vijf). Per tranche zou de subsidie langzaam worden afgebouwd. Inmiddels is bekend gemaakt dat de compensatie over het eerste kwartaal 2021 hetzelfde blijft als over het vierde kwartaal 2020.

Het percentage dat wordt gecompenseerd

Wanneer een ondernemer een volledig omzetverlies heeft dan wordt 80% van de loonsom uitgekeerd aan de werkgever rechtstreeks. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt onder de derde tranche maximaal 2 x het dagloon.
De overheid zal aanvullend 10% van de loonsom storten in een (om)scholingspot voor werknemers. Voor de omscholingspot wordt meer dan 1 miljard euro vrijgemaakt. Het doel van het kabinet is om werknemers het vertrouwen te geven dat er alles aan wordt gedaan om iedereen aan het werk te houden. Als werkgever ben je ook verplicht om jouw werknemers te stimuleren om van deze (om)scholingsmogelijkheden gebruik te maken.

De Omzetdaling

Ondernemers worden gecompenseerd in de loonkosten wanneer het verlies aan omzet tenminste 20% is. Dit blijft ook zo in het eerste kwartaal van 2021.
Ondernemers die reeds voor 14 december jl. NOW hebben aangevraagd hebben geen rekening kunnen houden met de extra omzetdaling gezien de sluiting in de laatste twee weken van december. Om die reden is het mogelijk de aanvraag aan te passen. Als je het verwachte percentage omzetverlies wilt verhogen, dan kan dat tot 6 weken nadat je de beslissingsbrief over het voorschot hebt ontvangen. Het achteraf verlagen van het verwachte percentage omzetverlies is niet mogelijk. Dit wordt gecorrigeerd bij de definitieve berekening.

Afname loonsom

Tegenover de afbouw van de NOW zou de mogelijkheid staan om de loonsom geleidelijk te laten dalen. Dit afbouw percentage is 10%, net als in het vierde kwartaal 2020. Eerder was voor het eerste kwartaal 2021 15% aangekondigd. Als de daling groter blijkt dan 10%, ten opzichte van de referentieperiode, wordt over dat deel per euro 80 eurocent minder subsidie uitbetaald. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3 niet van belang. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ontslagen of door afspraken over het vrijwillig inleveren van uren en salaris. Er vindt geen correctie plaats voor het omzetverlies. Als de loonsom bijvoorbeeld is gedaald met 20%, dan is de loonsom feitelijk met 10% ‘te veel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld (en niet over de gehele daling van 20% of over de gehele subsidie).

De belangrijkste verschillen t.o.v. de NOW 2.0 zijn:

  • Er is een nieuwe inspanningsverplichting: “ de werk naar werk begeleiding” . Als ondernemer ben je verplicht om je in te zetten om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt, όf waarbij je van plan bent om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, te begeleiden naar een andere baan.
  • Wanneer je als ondernemer gebruik maakt van de NOW 3 en ondanks de compensatie
    toch moet overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, dan is ‘de ontslagboete’ niet meer van toepassing. Wel kun je een korting op de subsidie krijgen als je ten onrechte geen contact met het UWV hebt opgenomen voor de werk naar werk begeleiding. De korting bedraagt vijf procent.

Wil je meer informatie over de NOW 3 regeling? Neem dan contact op met de Juristen van JAN© via juristen@jan.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.