square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Nieuwe hervorming

JAN©

Nieuwe hervormingen op de arbeidsmarkt

Minister Van Gennip heeft op 3 april jl. haar plannen om de arbeidsmarkt te hervormen toegelicht. Het doel van de hervormingen is om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden terug te dringen. Om dit te bereiken wil de regering de regels voor arbeidscontracten op een aantal punten wijzigen.

Oproepcontracten

Oproepcontracten (nuluren contracten) en min-maxcontracten verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een ‘basiscontract’. De werknemer dient een minimaal aantal uren aangeboden te krijgen. De werknemer dient voor 130 procent van het minimaal aantal uren beschikbaar te zijn en zich beschikbaar te houden. Oproepen boven deze omvang mag de werknemer weigeren. Het is de bedoeling dat het basiscontract onder de lage WW-premie komt te vallen.

Ketenregeling

De wachttijd in de ketenregeling wordt aangepast van 6 maanden naar 5 jaar. Een keten van tijdelijke contracten wordt niet meer onderbroken na een tussenpoos van zes maanden, maar na een termijn van 5 jaar. Hierdoor verwacht de regering dat tijdelijk werk ook echt tijdelijk is. Deze langere onderbrekingstermijn zal ook gaan gelden voor uitzendkrachten. Het kabinet schrapt bovendien de huidige mogelijkheid om bij cao af te wijken van duur en aantal contracten in de ketenregeling.

Uitzendovereenkomsten

Uitzendkrachten krijgen na 52 werkweken (fase A) een contract met meer zekerheid bij het uitzendbureau waar zij werken. Daarnaast dienen alle arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten gelijkwaardig te zijn aan die van de werknemers bij de inlener. Nu geldt dat slechts voor een deel van de arbeidsvoorwaarden. Uitzendbureaus moeten voor 1 januari 2025 voldoen aan certificeringseisen.

ZZP’ers

De Minister streeft met haar plannen meer duidelijkheid te geven over de vraag wanneer een overeenkomst van opdracht (ZZP overeenkomst) toch gekwalificeerd moet worden als een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft recent in de Deliveroo-uitspraak handvatten gegeven, maar tevens aangegeven dat het aan de wetgever is om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. De Minister geeft aan dat schijnzelfstandigheid moet worden teruggedrongen.

De regels rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie worden daarom verduidelijkt, zodat gemakkelijker wordt om vast te stellen of iemand een werknemer of ZZP’er is. 
Er zullen straks drie hoofdelementen zijn:
1. materiële ondergeschiktheid (toezicht, instructies etc.);
2. de organisatorische inbedding van het werk, en;
3. als contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst ‘zelfstandig ondernemerschap binnen de betreffende arbeidsrelatie’.

Een en ander wordt de komende tijd verder uitgewerkt in de Kamerbrief Werken met zelfstandigen. Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek af en faseert de fiscale oudedagsreserve uit.

Daarnaast komt er een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143% WML. De kring van verzekerden zijn IB-ondernemers.
De DGA valt daar niet onder. De premies van periodiek uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar. Er komt een opt-outregeling bij ten minste gelijkwaardige verzekering.

Vervanging bij ziekte

Kleine en middelgrote werkgevers (tot en met 100 werknemers) kunnen in de plannen van de regering voortaan al na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging van de zieke werknemer. Zij kunnen zelf besluiten om spoor 1 re-integratie te staken en zich te richten op spoor 2. Voor de werkgever is dan duidelijk dat hij geen plek meer beschikbaar hoeft te houden voor de werknemer en heeft de werkgever duidelijkheid dat hij de zieke medewerker duurzaam kan vervangen.

Versoepelen hoogte WW-premie bij overwerk

Op dit moment dien je, als een werknemer gemiddeld over het jaar meer dan 30 procent heeft overgewerkt, met terugwerkende kracht de hoge WW-premie over het loon te betalen. De verhoogde premie van 5%-punten bij een overschrijding van 30%, geldt niet ingeval de werknemer een vast contract voor ten minste 30 uur per week heeft (is thans 35 uur).

Crisisregeling werkbehoud

Er komt een crisisregeling werkbehoud (voorheen deeltijd WW). Werkgevers kunnen aanspraak op deze regeling maken als zij ten minste 20% minder werk hebben over de gehele onderneming. Bedrijven kunnen maximaal zes maanden gebruik maken van de regeling. Bedrijven kunnen op deze manier bij calamiteiten (zoals corona) en crisis hun werknemers aan zich blijven binden.

Inwerkingtreding?

De bedoeling is, zo gaf Minister Van Gennip aan, dat deze zomer bovenstaande hervormingen ter internet consultatie worden voorgelegd, waarna deze in het voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Alhoewel de wijzigingen nog niet in gaan, is het wel verstandig de ontwikkelingen in de gaten te houden, dat geldt met name als veel gewerkt wordt met oproepkrachten, uitzendkrachten en/of ZZP’ers. Wij zullen je uiteraard van het verloop op de hoogte houden. Heb je vragen over dit artikel? Mail ons via Juristen@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

*Disclaimer: De uitkomst van de JAN© Fusies & Overnames Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© Fusies & Overnames BV heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© Fusies & Overnames BV geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© Fusies & Overnames BV en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© Fusies & Overnames BV dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul je gegevens in

*Verplichte velden

EBITDA rekenhulp

EBITDA = bedrijfsresultaat vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde. Vul de onderstaande bedragen in euro’s in.

Vul hier het bedrijfsresultaat voor belasting in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de rentelasten in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de afschrijvingskosten in van het meest recente boekjaar.