square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Nieuw pensioenstelsel loopt weer vertraging op

JAN©

Nieuw pensioenstelsel loopt weer vertraging op

Over ‘enkele’ ogenblikken…

De invoering van de nieuwe pensioenwetgeving heeft wat mij betreft veel gelijkenissen met de stand van zaken binnen de Nederlandse Spoorwegen. Steeds vaker hebben treinen vertraging of komen ze helemaal niet opdagen. De voornaamste oorzaken waren materiele en infrastructurele problemen, maar de laatste maanden ook door een te kort aan personeel.
Daar staan we dan: Wachtend, al dan niet op het perron, op zaken die nog niet komen…

Vertraging door keuzestress?

Het wetgevingsproces rondom het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen loopt minimaal een half jaar vertraging op. Dat heeft minister Schouten recent in antwoord op eerder gestelde Kamervragen laten weten.

Schouten noemt als argument voor de vertraging dat de Tweede en Eerste Kamer anders in wel zeer korte tijd zouden moeten besluiten over hoe 1.500 miljard euro aan collectieve pensioenvermogens over de nieuwe miljoenen individuele pensioenrekeningen moet worden verdeeld. Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden en het is nog niet duidelijk naar welke kant de wissels gezet moeten worden om tot het meest eerlijke resultaat te komen. Er is een commissie die hiernaar kijkt, maar de klus gaat langzamer dan gepland.

Het volgende moment waarop nieuwe wetten van kracht kunnen worden is 1 juli 2023. De beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen wordt dus naar die datum bijgesteld. De vervelende bijkomstigheid is dat de werkgever die een nieuwe pensioenregeling wil afsluiten of moet verlengen per 1 januari 2023, zich nog moet baseren op de huidige wetgeving. Het gevolg is dat we nu al weten dat deze regelingen moeten worden bijgesteld als de wet is aangenomen. Extra onderhoud voor de werkgever dus!

Meer nieuws én oponthoud

Het is de bedoeling dat werknemers door de nieuwe pensioenwetgeving meer invloed kunnen uitoefenen op het pensioeninkomen. Zo zou het vanaf 1 januari 2023 mogelijk moeten worden om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Het pensioeninkomen wordt hierdoor uiteraard wel lager.

Voor sommige werknemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering, dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen (zoals een hypotheek), te reizen of de eigen woning te verbouwen.

Wegens technische uitvoeringsproblemen is de ingangsdatum van deze regeling óók uitgesteld. Deze problemen lijken echter inmiddels opgelost. Toekomstige pensionado’s kunnen dus vanaf 1 juli 2023 een bedrag opnemen uit hun pensioenpot om hun dromen waar te maken én wellicht met een, vertraagde, trein alsnog die droomreis maken.

Ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen en beantwoord graag je vragen, neem contact op via MarkHilarius@JAN.nl

De diensten van JAN© - Pensioen
Mark Hilarius, pensioenadviseur

Meer informatie over de laatste stand van zaken? Lees het artikel: Het pensioenakkoord heeft het voordeel van de twijfel.

Meer informatie over het pensioenakkoord.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.