square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Moet je als werkgever voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het Corona-virus te voorkomen?

Als werknemers door het werk het risico lopen om besmet te raken met het Corona-virus, dan is het dus aan jou als werkgever om al het mogelijke te doen om besmetting te voorkomen.

Als een werknemer besmet raakt en je hebt alles gedaan wat je kon doen om besmetting te voorkomen, dan heb je voldaan aan de zorgplicht. Als je als werkgever je werknemers niet optimaal hebt beschermd tegen besmetting, dan heb je niet voldaan aan je zorgplicht. Dat kan financiële consequenties hebben als het gaat om de aansprakelijkheid van jou als werkgever.

Mogen werknemers weigeren om vanuit huis te werken?

Als je op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het Corona-virus kan bieden aan je werknemers en de kans op besmetting op de werkplek veel groter is dan thuis, dan mag je van je werknemers verlangen dat zij thuiswerken.

Dat kan anders zijn als een werknemer geen gelegenheid heeft om thuis te werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij geen goede werkplek heeft.

Als werkgever kun je dat oplossen door aan de werknemer aan te bieden om een (tijdelijke) werkplek te faciliteren. Als een werknemer een goede reden heeft om niet thuis te kunnen of willen werken, dan zal een belangenafweging gemaakt moeten worden; wegen de redenen van de werknemer om niet thuis te werken zwaarder dan de redenen van jou als werkgever om te willen dat de werknemer wel thuiswerkt? En welke oplossingen heb je als werkgever aan de werknemer aangeboden om aan zijn/haar bezwaren tegemoet te komen? Het antwoord op deze vraag hangt dus sterk af van de omstandigheden

Mag je werknemers verbieden om naar besmette gebieden op vakantie te gaan of alleen adviseren dat dit niet verstandig is?

Als door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geadviseerd om niet te reizen naar een besmet gebied, dan mag je als werkgever van de werknemer verlangen dat hij/zij privé die reis niet maakt. Hoewel een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag niet zomaar mag worden ingetrokken, mag je als werkgever dat wel doen in uitzonderlijke situaties; bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In dit geval kan het zwaarwegende bedrijfsbelang worden gevonden in het belang dat de werknemer niet besmet raakt en bij terugkomst niet het hele bedrijf kan besmetten.

Het is raadzaam om de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken goed te volgen (zie bovengenoemde contactgegevens).

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.