square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Meer steun

JAN©

Meer Steun

Het kabinet trekt extra miljarden uit voor de aanpassing van het steunpakket.  Dit ter behoud van banen en bedrijven. Verder zijn eerdere versoberingen uit de plannen geschrapt.
Daarnaast kunnen bedrijven met grote omzetverliezen rekenen op een grotere tegemoetkoming in hun vaste lasten via de TVL en komt er een voorraad vergoeding.

Voorraad vergoeding

Onlangs is er in de Tweede Kamer tijdens een debat een nieuwe vergoeding aangekondigd. Het gaat om een speciale voorraad vergoeding voor ondernemers die geen eerste levensbehoeften verkopen.
Waarschijnlijk gaat deze regeling lijken op de zogenoemde koelkastvergoeding voor de horecaondernemers. De exacte inhoud van de regeling wordt in het nieuwe jaar gepresenteerd. JAN© houdt je op de hoogte!

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Eerder heeft het kabinet een afbouw aangekondigd van de NOW. Gezien de bestaande onzekerheden bij bedrijven en werkenden heeft het kabinet besloten de afbouw niet door te zetten, maar dezelfde percentages in het eerste kwartaal 2021 te hanteren als in het vierde kwartaal 2020. Het maximale vergoedingspercentage blijft 80% (i.p.v. 70%) en het minimale omzetverlies blijft 20% (i.p.v. 30%).
Tegenover de afbouw van de NOW zou de mogelijkheid staan om de loonsom geleidelijk te laten dalen. Dit afbouw percentage is 10%, net als in het vierde kwartaal 2020. Eerder was voor het eerste kwartaal 2021 15% aangekondigd. Als de daling groter blijkt dan 10%, ten opzichte van de referentieperiode, wordt over dat deel per euro 80 eurocent minder subsidie uitbetaald. Lees hier meer over de NOW.

TVL (Tegemoetkoming in de Vaste Lasten)

De TVL wordt verruimd, met terugwerkende kracht! Voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Het percentage van tegemoetkoming was 50%, maar dit kan nu oplopen tot 70%, afhankelijk van het omzetverlies. Hiermee wil het kabinet o.a. bedrijven tegemoetkomen die op last van de overheid gesloten zijn. Voor het vierde kwartaal zijn eerder SBI-codes toegevoegd aan de regeling. Deze verbreding blijft behouden voor het eerste kwartaal van 2021. Hierdoor komen bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants ook in aanmerking voor tegemoetkoming. De hoofdregel voor de TVL is dat tenminste sprake is van omzetverlies van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dit zou voor het eerste kwartaal 2021 40% worden. Deze versobering is nu van de baan. Het maximale bedrag dat uitgekeerd wordt per kwartaal is 90.000 euro. En er is een voorwaarde dat je als bedrijf per kwartaal € 3.000 aan vaste lasten moet hebben. Lees hier meer over de TVL.

TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Niet elke ondernemer in elke branche wordt geholpen door de geboden maatregelen. Daarom wordt via de gemeenten extra hulp geboden in de vorm van een tijdelijke ondersteuning. Deze moet compensatie bieden voor noodzakelijke kosten die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Deze regeling kan benut worden door zelfstandigen die opdrachten mislopen of werkenden met minder inkomsten als gevolg van een quarantaine. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro voor het eerste half jaar van 2021. De verwachting is dat deze regeling in februari 2021 toegankelijk is.

TOZO, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo zal in zijn huidige vorm doorlopen tot 1 juli 2021. Verder komt er bijscholing of coaching gericht op het voorbereiden van een nieuwe toekomst voor ondernemers. Lees meer over de TOZO.

Belasting uitstel en overige maatregelen

Ondernemers kunnen langer om uitstel van belasting betaling verzoeken óf een verlening aanvragen. De termijn is verlengd tot 1 april 2021. Ook kunnen ondernemers die nog niet eerder om uitstel of verlening hebben gevraagd dit alsnog doen. Bestaand uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 1 april 2021. Daarnaast worden vijf belastingmaatregelen verlengd tot deze datum. Het gaat hierbij o.a. om de fiscale mogelijkheid van een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, het btw-nultarief op mondkapjes en het uitstel van een aantal administratieve verplichtingen in de loonheffing. Verder komt er tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19 testkits en vaccins. Daarnaast stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Bijzondere tegemoetkoming voor de Evenementenbranche

Voor het vierde kwartaal 2020 is de overheid de evenementenbranche, die geen recht zouden hebben op de TVL, tegemoet gekomen. Dit zal ook weer gebeuren in het eerste kwartaal 2021. Tevens kan de sector gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiervoor reeds een plan ingediend.

Vouchers reisbranche

Het kabinet is bezig met een plan om met garantiefondsen een ‘voucherkredietfaciliteit’ op te zetten. Veel geboekte vakanties en pakketreizen zijn niet doorgegaan, hier hebben consumenten ter compensatie een voucher voor gekregen. De faciliteit die wordt opgezet zou ervoor moeten zorgen dat de vouchers verzilverd kunnen worden. Ook als de reisorganisatie zelf de bedragen niet kan uitkeren.

Coronabanen

Het kabinet werkt aan een plan om cruciale sectoren zoals de zorg en het onderwijs te ondersteunen met extra krachten. Er wordt gekeken naar extra budget en bemiddelingsinitiatieven.

Er zijn veel maatregelen en plannen gepresenteerd. Heb je vragen over wat dit nu voor jou of jouw onderneming betekent? Neem dan contact op met JAN© via Dave de Heiden via 088-2202318 of DavedeHeiden@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.