square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
DGA gebruikelijk loon

JAN©

Meer (gebruikelijk) loon!

In het huidige economische klimaat voelt het als natuurlijk om de hand op de knip te houden, of even met iets minder genoegen te nemen. Zeker als DGA heb je die mogelijkheid nu niet. Sterker nog, er wordt van je geacht het met meer loon te gaan doen! Dit is het resultaat van de gewijzigde wetgeving:

Wat is het gebruikelijk loon?

Als gebruikelijk loon geldt voor jou als Directeur Groot Aandeelhouder (verder DGA), met een belang van meer dan 5% in een B.V., geldt het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • De beloning die je had kunnen bedingen bij een werkgever in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Daarbij moet worden gelet op zaken als opleiding, ervaring, aard en omvang van de werkzaamheden en overige relevante feiten en omstandigheden (tot en met 2022, 75% van deze beloning).
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer van de B.V. (of een verbonden B.V.).
  • Ten minste € 48.000 in 2022 en € 51.000 in 2023.

Wat wijzigt er op het gebied van het gebruikelijk loon?

Voor veel DGA’s wordt het nodig om het (gebruikelijk) loon verplicht omhoog aan te passen voor 2023. Dit is het gevolg van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge. De doelmatigheidsmarge die we in 2022 kennen bedraagt 25%. Deze marge regelt dat het loon voor de DGA wiens gebruikelijk loon is gebaseerd op het bedrag wat een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbare functie verdient met 25% verminderd mag worden.

Het resultaat van deze wijziging is dat het salaris van DGA’s die gebruik maken van deze marge stijgt én dat er dus meer inkomstenbelasting in box 1 moet worden betaald. Het schrappen van deze doelmatigheidsmarge moet ervoor zorgen dat het loon van de DGA meer in lijn komt met het loon van een werknemer. Daarnaast wordt het uitstellen van belastingheffing, door winst op te potten in de B.V. en niet uit te keren, hiermee ook deels teniet gedaan, is de gedachte van het kabinet.

DGA salaris hoger

Het salaris van de DGA moet dus in veel gevallen omhoog in 2023. Je hebt nog tot het einde van 2023 om dit (laten) te corrigeren.

Meer salaris is toch fijn!?

Wellicht denk je nu, waarom zou een DGA niet meer salaris willen in deze tijd. We hebben te maken met inflatie dus ook de DGA heeft meer nodig om rond te komen. Als de DGA al meer inkomen wil, dan is het aantrekkelijker om dividend uit te keren dan het salaris te verhogen. Dat zit zo: stel, je krijgt als DGA € 100.000 salaris en de B.V. heeft goede winsten behaald dus er kan nog een deel worden opgenomen door de DGA, bijvoorbeeld nog eens € 50.000.
Bij een dividenduitkering wordt er dan maximaal 45,76% (bij hoge VPB tarief) en minimaal 40,79% (bij het lage VPB tarief) aan belasting betaald in 2023. Dit betekent dat bij € 50.000 dividend en het lage tarief € 20.394 belasting moet worden betaald. Wanneer het hoge tarief toegepast moet worden, is dit € 22.880. Bij € 50.000 extra salaris is de heffing € 24.750 (49,5%). Het scheelt dus ruim € 4.000 belasting wanneer het lage VPB tarief wordt toegepast!

Door gewijzigde regelgeving kan het dus zo zijn dat er duizenden euro’s meer inkomen moet worden opgenomen én er dus duizenden euro’s meer belasting moet worden afgedragen!

Wat moet ik doen?

Als er bij het bepalen van jouw gebruikelijk loon gebruik is gemaakt van de doelmatigheidsmarge zorg er dan voor dat deze naar boven wordt bijgesteld. De Belastingdienst kan gemakkelijk een check uitvoeren door te kijken naar de salarissen die niet zijn gestegen. Voorkom dat de Belastingdienst je voor is én je onnodig wordt geconfronteerd met correcties, belastingrente en eventueel een boete. 

Gebruikelijk-loonregeling innovatieve start-ups vervalt

Er zijn echter meer wijzigingen op het gebied van het gebruikelijk loon. Wanneer er nu sprake is van een ‘innovatieve startup’ mag het belastbare loon van de DGA gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon. Dit om de startups te ondersteunen bij een vliegende start. Aan deze versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling komt een einde per 1 januari 2023 (waarbij innovatieve start-ups die reeds gebruik maken van deze regeling nog de maximale termijn van 3 jaar mogen vol maken).

Heb je vragen over de hoogte van jouw gebruikelijk loon? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.