square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Managementovereenkomst of toch niet?

Neem je dit op, dan is de kans aanwezig dat de Belastingdienst de overeenkomst als een dienstbetrekking beschouwt, met als gevolg dat er mogelijk premies werknemersverzekeringen over de vergoeding moeten worden afgedragen. Bovendien kan de functionaris, als hem dat op enig moment beter uitkomt, op beroepen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bij de beoordeling of – ondanks dat op papier een managementovereenkomst is gesloten- toch premies werknemersverzekeringen dienen te worden afgedragen òf dat er ongewenst toch sprake is van een arbeidsovereenkomst, is het belangrijk naar het samenspel van de in de managementovereenkomst opgenomen afspraken te kijken. Ook andere artikelen zijn daarbij belangrijk. Dit is ook de reden dat wij afraden om zomaar een ‘oude’ overeenkomst te gebruiken of zelf een managementovereenkomst op te stellen zonder deze fiscaal en juridisch te laten controleren. In de praktijk gebeurd dat echter vaak: zonde! De (financiële/juridische) gevolgen kunnen namelijk groot zijn.

Beschikking

Recentelijk oordeelde de Rechtbank Gelderland bijvoorbeeld dat de managementovereenkomst in die situatie artikelen bevatte die, in onderling verband bezien, meer leken op een arbeidsovereenkomst. Met als gevolg dat de rechter oordeelde dat de beschikkingen van de Belastingdienst (die oordeelde dat er premies werknemersverzekeringen dienen te worden afgedragen) in stand bleven.

De artikelen die de rechter relevant achtte zijn:

  • Dat de werkzaamheden van de functionaris niet zonder schriftelijke toestemming door een ander kunnen worden uitgevoerd.
  • Dat de overeenkomst zonder dat opzegging nodig is wordt beëindigd bij overlijden van de functionaris.
  • Dat de overeenkomst automatisch eindigt bij verlies van het aandeelhouderschap.
  • Dat de maandvergoeding is gekoppeld aan een voltijds dienstverband van 40 uur in de week.
  • Dat bij ziekte en dus het niet uitvoeren van de werkzaamheden toch 12 maanden wordt doorbetaald.
  • Dat de onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou sluiten.
  • Dat er een non-concurrentiebeding was overeengekomen, zoals in het arbeidsrecht doen gebruikelijk.

De rechter oordeelde dat door deze bepalingen de onderneming eigenlijk alleen een overeenkomst met de functionaris wilde aangaan en niet met zijn onderneming.

Ben je voornemens een managementovereenkomst te sluiten zorg dan dat je een goede overeenkomst hebt, zodat jou niet hetzelfde overkomt als de ondernemers uit bovenstaande casus!

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met een van de juristen van JAN©.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.