square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Maatregelen op het gebied van loonbelasting

JAN©

Maatregelen op het gebied van loonbelasting

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffing

Als werkgever moet je bij de loonheffing aan bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen voldoen. Nu kan het in deze tijd voor komen dat je (in alle redelijkheid) niet tijdig aan je verplichtingen kan voldoen en dit herstelt zodra dit mogelijk is. De belastingdienst zal op dit punt een soepel standpunt innemen. Wat soepel is, is natuurlijk niet eenvoudig in te vullen. Als voorbeeld wordt genoemd dat het nu niet mogelijk is om de identiteit van een nieuwe werknemer vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Je kunt dan (zonder sanctie) volstaan met een kopie van het identiteitsbewijs in het dossier. Zodra het mogelijk is kun je dan alsnog de identiteit van de werknemer vaststellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Let op! Deze goedkeuring geldt tot 1 oktober 2021

Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer. Vanwege de Corona-maatregelen werken veel mensen thuis en wijzigt feitelijk de onderbouwing van de vaste onbelaste vergoeding. Het wordt nu goedgekeurd dat deze wijziging in het reisgedrag geen gevolgen heeft voor de vaste reiskostenvergoeding. Je kunt dus de onderbouwing blijven gebruiken zoals deze gold voor het Corona-tijdperk.
Let op! Deze goedkeuring geldt tot en met 31 december 2021.

De ruimte binnen de WKR (werkkostenregeling)

In 2020 hebben werkgevers tijdelijk meer ruimte gekregen werknemers onbelaste vergoedingen te geven zoals een leuke attentie als een bosje bloemen, een cadeaubon of een onbelaste thuiswerkvergoeding. Ook in 2021 wordt de vrije ruimte verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 (van de loonsom per werkgever). 

Werken, maar dan thuis! Hoe kun je je werknemers hiermee belastingvrij ondersteunen?

Vele werknemers werken thuis vanwege het coronavirus. Als werkgever zou je indien de situatie dat toelaat daar een vergoeding voor kunnen geven. Computerapparatuur, zoals laptops, printers en dergelijke, en mobiele communicatiemiddelen, zoals een smartphone, kun je belastingvrij vergoeden of verstrekken als deze naar jouw mening nodig zijn voor het thuis goed kunnen uitvoeren van de functie. Nu iedereen thuiswerkt, kun je er bijna niet omheen dat het voor het de meeste medewerkers nodig is voor het uitvoeren van de functie.

Ook een internetabonnement valt hieronder. Bij een abonnement met meerdere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld tv, moet je een redelijke schatting maken van de kosten die je aan het internetabonnement kunt toerekenen. Alleen dit deel kun je onbelast vergoeden.

Als je om je medewerkers een hart onder de riem te steken apparatuur wilt verstrekken dat niet perse noodzakelijk is, heb je als werkgever daartoe ook de mogelijkheid. Niet-noodzakelijke hulpmiddelen zijn ook vrijgesteld als de werknemer deze voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

Wil je iets vergoeden wat niet noodzakelijk is en niet voor 90% zakelijk wordt gebruikt dan kun je dit onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hierdoor blijft dit onbelast.

Net als in normale tijden moet je er wel opletten dat je niet over de vrije ruimte heen gaat anders betaal je straks als werkgever 80% eindheffing.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je adviseur bij JAN© of loonspecialist Rosa Kromhout van der Meer via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.