square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Kortin op WW premie

JAN©

Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Verschil 5%

De WW-premie voor 2020 is inmiddels definitief. Voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst waarin de te werken uren niet zijn vastgesteld (zoals oproepovereenkomst/min-max overeenkomst) wordt deze premie 5%-punt hoger vastgesteld. De lage WW-premie zal 2,94% bedragen en de hoge 7,94%.

Wanneer lage WW-premie?

De lage WW-premie is verschuldigd bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Ook is de lage premie verschuldigd voor werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond hebben gekregen. Daarnaast ook voor leerlingen die de BBL volgen en voor werknemers voor wie de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

Herzien lage WW-premie

In twee gevallen dient de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie te betalen:

  • Als de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uiterlijk twee  maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt.
  • Bij een parttime dienstverband van minder dan 35 uur per week, wanneer er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Te nemen actie voor 2020

Voor de toepassing van de lage WW-premie is het noodzakelijk dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is. Als een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend is verlengd naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd betekent dit dat er géén schriftelijke arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. In dat geval ben je de hoge WW-premie verschuldigd.

Om dit te voorkomen adviseren wij om er voor te zorgen dat er voor 1 januari 2020 alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum voor onbepaalde tijd wordt opgesteld.

Omdat veel werkgevers de administratie nog niet op orde hebben m.b.t. de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie heeft de overheid besloten werkgevers 3 maanden langer de tijd te geven om de administratie op orde te krijgen. De lage premie mag met ingang van 1-1-2020 dan toegepast worden voor de werknemers die onbepaalde tijd in dienst zijn maar nog géén schriftelijke overeenkomst hebben. Indien de schriftelijke overeenkomst per 1-4-2020 nog niet aanwezig is zal met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020 alsnog de hoge premie verschuldigd zijn.

Let op! Het uitstel geldt alleen voor bestaande overeenkomsten voor onbepaalde tijd die voor 1-1-2020 al tot stand waren gekomen. Heb je hier vragen over? Neem contact op met Rosa Kromhout van der Meer via 088 220 2295 of RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.