square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Kleine werkgevers nu eerder kans op betalen lagere transitievergoeding!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 maakt een werknemer in beginsel aanspraak op een transitievergoeding in het geval zijn/haar het dienstverband 2 jaar of langer heeft geduurd én het dienstverband op initiatief van de werkgever is opgezegd (na toestemming van het UWV), ontbonden door de kantonrechter of niet is verlengd.

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding wordt  gekeken naar de leeftijd, het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris.

Kleine werkgevers kunnen eventueel in aanmerking komen voor de Overbruggingsregeling voor de transitievergoeding.

De Overbruggingsregeling houdt in dat voor de berekening van het aantal dienstjaren, maanden die gelegen zijn vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen worden gelaten bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding.

Tot 1 januari jl. golden zeer strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Overbruggingsregeling. In de praktijk betekende dit dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van deze regeling gebruik kon worden gemaakt.

Om te voorkomen dat het betalen van een transitievergoeding in bepaalde situaties tot een onevenredig zware belasting voor werkgevers leidt, is de regeling nu versoepeld.

De versoepelde Overbruggingsregeling houdt het volgende in:

  • Er moet sprake zijn van een ontslagaanvraag vanwege een slechte financiële situatie; en
  • De werkgever heeft gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voorafgaande aan de ontslagaanvraag; en
  • Voortaan geldt dat over de drie boekjaren (vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend) het netto resultaat gemiddeld negatief moet zijn; en
  • In plaats van de voorwaarde dat aan het einde van het voorafgaande boekjaar van de onderneming sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen, geldt nu dat de waarde van het eigen vermogen in dat jaar hoogstens 15% van het totale vermogen is, en
  • Dat de waarde van de vlottende activa lager is dan de schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

De Overbruggingsregeling voor de transitievergoeding blijft overigens slechts van tijdelijke aard en eindigt per 1 januari 2020. Daarna geldt dus voor álle kleine werkgevers dat zij verplicht zijn om bij ontslag een transitievergoeding over het volledige dienstverband van de werknemer te betalen.

Heb je vragen over de Overbruggingsregeling, de transitievergoeding of ontslagrecht in het  algemeen, dan helpen wij graag. Je kunt daartoe contact opnemen met een van de juristen van JAN©.

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

De uitkomst van de JAN© Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul de onderstaande gegevens in

EBITDA rekenhulp

Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde.