square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Kabinet reikt de hand

JAN©

Kabinet steekt opnieuw helpende hand uit naar ondernemers

Urencriterium verlaagd!

IB ondernemers (ondernemers met een V.o.f. of eenmanszaak) die minimaal 1.225 uren werken voor hun onderneming kunnen gebruik maken van ondernemersaftrekken. Denk aan de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Door toepassing van deze ondernemersaftrekken wordt de winst verlaagd en wordt er dus minder belasting betaald. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030 en de startersaftrek € 2.123. Het gaat hier dus om aanzienlijke bedragen.

Door maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus ben je als ondernemer niet altijd meer in staat om het gestelde minimum aantal uren per week te maken, ca. 24 uur. Om je in dit geval tegemoet te komen versoepelt het kabinet het urencriterium. Ze gaan daarbij voor de periode van 1 maart tot 1 oktober a.s. uit van de gehaalde 24 uur per week.

Voor seizoengebonden ondernemers is er een aanvullende regeling. Wanneer de piek van je werkzaamheden valt in de genoemde periode dan mag je in je urenadministratie van vorig jaar bekijken hoeveel uren je toen aan je onderneming hebt besteed. Voor het berekenen van het urencriterium 2020 kun je je voor deze periode dus baseren op het aantal gemaakte uren van 1 maart 2019 tot 1 oktober 2019.

Verlaging loon DGA

De belastingdienst heeft onlangs aangekondigd akkoord te gaan met de tijdelijke toepassing van een lager gebruikelijk loon voor de DGA’s. Het kabinet heeft nu aangekondigd dat DGA’s een lager gebruikelijk loon in aanmerking mogen nemen dat in verhouding staat tot de omzetdaling door de coronacrisis. Lees hier meer over het verlagen van het gebruikelijk loon.

Meer ruimte voor kleine attenties

Als werkgever krijg je meer ruimte om je werknemers onbelaste vergoedingen te geven. Denk hierbij aan leuke attenties als een bosje bloemen of een cadeaubon. De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 (van de loonsom per werkgever). Volgens het kabinet is een bijkomend voordeel van deze regeling dat dit een extra impuls geeft aan sectoren die de attenties produceren.

De versoepelde verliesverrekening

Als een B.V. of IB onderneming verlies maakt, kan dit verlies worden verrekend met de winst die is behaald in één of meer voorafgaande jaren. De regel is dat er moet worden gewacht op de definitieve belastingaanslag waarin het verlies door de belastingdienst wordt vastgesteld. Deze aanslag laat vaak een tijd op zich wachten…..

We kennen al een versoepeling die ervoor zorgt dat je niet hoeft te wachten op een definitieve aanslag: de voorlopige verliesverrekening. De voorwaarden bij deze verrekening zijn dat er maximaal 80% van het verlies verrekend wordt en dat de aanslag van het jaar waarmee verrekend wordt vast moet staan. Toch duurt dat ook nog een tijd…

Nu heeft het kabinet dit verder versoepeld: het wordt mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Dit zorgt voor meer liquiditeit op korte termijn.

Maatregelen op gebied van lenen en hypotheken

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Hierdoor hebben ondernemers meer tijd om schulden af te lossen. Meer informatie over het excessief lenen vind je hier: https://www.jan.nl/artikel/blaarpleisters-bij-rekening-courant/

Het kabinet heeft verder aangegeven dat als je hebt verzocht om een betaalpauze voor het betalen van rente en aflossing op je hypothecaire lening dat je de betaling hiervan mag splitsen of spreiden over de gehele looptijd. In een besluit zal worden vastgelegd dat dit geen gevolgen heeft voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt.

Het gaat hier om aangekondigde maatregelen, hoe deze er exact uit komen te zien wordt binnenkort bekend gemaakt. Zodra er meer details zijn te melden voegt JAN© dit toe op deze pagina.

Vragen? Neem contact op met jouw adviseur bij JAN©. Of mail JAN© via Corona@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.