square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Kabinet reikt de hand

JAN©

Kabinet reikt wederom de hand in de vorm van een steunpakket vanaf 1 oktober 2020

Het kabinet wil de schade beperken en steekt 11 miljard euro in een derde steunpakket. In dit pakket worden de maatregelen stapsgewijs afgebouwd, maar zij lopen wel door tot half 2021. De economische schade en toename in de werkloosheid zijn groot en hebben een enorme impact op iedereen die het treft. Echter de cijfers zijn lager dan in de ons omringende landen. “Een langzame afbouw van de steun voorkomt een grote schok op de arbeidsmarkt”, aldus het kabinet.

NOW 3.0

Ondernemers met een omzetdaling die nog voortduurt na september 2020 kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de loonkosten. Via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW 3.0. Meer informatie.

TVL, Tegemoetkoming in de vaste lasten

Niet alleen zullen de loonkosten worden gecompenseerd na 1 oktober 2020. Ook wordt er voor een compensatie in de vaste lasten gezorgd, het maximale bedrag wordt verhoogd. Meer informatie.

Ook de ZZP-ers kunnen langer op compensatie rekenen via de TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – oftewel TOZO – is een inkomensondersteuning wordt ook na 1 oktober 2020 nog worden aangeboden voor 9 maanden. Er komt echter een toets op de beschikbare geldmiddelen. Meer informatie.

Uitstel van de te betalen belasting

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Het uitstel loopt uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ondernemers die de belastingen momenteel niet kunnen betalen, krijgen nog tot twee jaar de tijd om hun belastingschuld weer af te lossen. Vanaf 1 januari 2021 zal er met aflossing van belastingschulden moet worden begonnen. In individuele probleemgevallen kan een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor is wel een derde-deskundige-verklaring vereist.

De rente die de belastingdienst int.

De invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 op 0,01% staan, normaliter is dit 4%. Door deze maatregel lopen de kosten voor ondernemers minder op.
De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 echter weer 4% bedragen. Voor de vennootschapsbelasting wordt nu tot 31 december 2021 ook met 4% gerekend (waar deze daarna weer teruggaat naar 8%).

Aanvullend sociaal pakket

Er gaan ondanks de steunmaatregelen banen verloren. Om die redenen wordt er ca. € 1,4 miljard uitgetrokken voor diverse sociale maatregelen. In de vorm van begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor o.a. jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Let op! Deze tekst over het derde steunmaatregelenpakket is geschreven o.b.v. de aankondiging van het kabinet. Er wordt nog gewerkt aan de vastlegging van de exacte regeling welke waarschijnlijk rond 1 oktober a.s. definitief bekend wordt gemaakt. Deze maatregelen staan los van de kabinetsplannen die worden gepresenteerd op Prinsjesdag.

De adviseurs van JAN© staan klaar om je te begeleiden en adviseren over deze en ander regelingen.
Vragen? Neem contact op met jouw adviseur bij JAN© of mail ons via Corona@JAN.nl

Op JAN© kun je rekenen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.