square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Werktijdverkorting

JAN©

Werktijdverkorting vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Op deze pagina worden vragen beantwoord die betrekking hebben op een reeds gedaan verzoek om werktijdverkorting.

Update 17 maart 2020:
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Hiervoor komt in de plaats de tijdelijke maatregel NOW. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer ondernemers financieel tegemoet te komen én om werkloosheid te voorkomen.

Voordelen NOW ten opzichte van werktijdverkorting

Dit zijn de voordelen van NOW ten opzicht van de werktijdverkorting:

  • Uiteindelijk zou deze regeling sneller tot financiële compensatie moeten leiden;
  • de aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd;
  • de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers;
  • ook de loonkosten van werknemers met een flexibel contract (oproepovereenkomst, nulurencontracten of min/max contracten) worden gecompenseerd voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode;
  • om in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van omzetverlies.

Net als bij de werktijdverkorting dien je als werkgever het loon aan de werknemer door te betalen.

Wat als je al een aanvraag voor de werktijdverkorting had ingediend, maar nog geen vergunning/ontheffing
had gekregen?

In dat geval zal de lopende aanvraag automatisch worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Er zal aanvullende  informatie bij jou worden opgevraagd. Dat zal vermoedelijk informatie zijn over omzetverlies en of er sprake is van oproepkrachten.

Houd je inbox goed in de gaten en stuur de email direct door aan jouw adviseur, zodat de juiste informatie aan het UWV kan worden gezonden.

Heb je al een vergunning voor werktijdverkorting gekregen?

In dat geval blijft de lopende vergunning van kracht. Het aanvragen van een verlenging hiervan kan echter niet meer. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe maatregel NOW.
Is werktijdverkorting mogelijk als je als werkgever minder werk hebt vanwege het coronavirus?
Ja, dat is zeker mogelijk. Werktijdverkorting betekent dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is wel in dienst blijven en over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering betaald krijgen. De werknemers ontvangen zo hetzelfde salaris, maar als werkgever heb je minder kosten.

Meer informatie over de werktijdverkorting (oorspronkelijke regeling):

Werktijdverkorting zal alleen worden toegewezen als:

De oorzaak van de werkvermindering niet tot het normale bedrijfsrisico behoort (zoals nu bij het Coronavirus het geval kan zijn); én

de bedrijvigheid in de onderneming tot een abnormaal laag niveau is gedaald. Dat wil zeggen: in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken is minstens 20% minder werk voorhanden als direct gevolg van het Coronavirus; én

de daling van de bedrijvigheid tijdelijk, dus niet structureel, is (als de vermindering van bedrijvigheid naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal je géén vergunning voor werktijdverkorting krijgen).

Als je als werkgever aanspraak wilt maken op werktijdverkorting zul je daarvoor een vergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als aan de voorwaarden is voldaan, dan wordt een vergunning voor 6 weken verleend.

Werktijdverkorting kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Wil je er een beroep op doen, dan kun je dat het beste direct doen.

Voor wie kan werktijdverkorting worden aangevraagd?

Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers die je moet doorbetalen als het niet werken in redelijkheid niet voor rekening van de werknemer komt (kortom: voor degene voor wie jij een loondoorbetalingsverplichting hebt).

Voor oproepkrachten met een nuluren-contract, uitzendkrachten, zzp-ers en dergelijke kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Als je als werkgever toestemming hebt gekregen om werktijdverkorting toe te passen, hoe werkt dat dan?

Als je een vergunning voor werktijdverkorting hebt gekregen, dan dien je dit bij het UWV te melden. Na ommekomst van de 6 weken periode, dien je vervolgens binnen 1 week (dus in week 7) de WW-uitkeringen aan te vragen bij het UWV.

Om in aanmerking te komen voor de WW-uitkering dient de werknemer wel aan de voorwaarden voor een WW-uitkering te voldoen. Het UWV zal de WW-uitkeringen, als die worden toegekend, aan jou als werkgever uitbetalen. Jij dient het loon van de werknemers dus gewoon aan hen te blijven doorbetalen.

Hoe kun je de werktijdverkorting verlengen?

De vergunning die je aanvraagt bij het UWV geldt voor 6 weken. Als die termijn voorbij is, maar de situatie duurt nog voort, dan kan je verlenging aanvragen bij het Ministerie van SZW. Telkens kan een vergunning worden toegekend van 6 weken. De maximale periode van de werktijdverkorting bedraagt 24 weken. Is er daarna nog steeds sprake van werkvermindering, dan kun je eventueel een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.