square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Is jouw werknemer in de afgelopen vijf jaren arbeidsongeschikt geraakt door een ongeluk? Verhaal dan de loonschade, mocht je dat nog niet hebben gedaan!

Voorwaarde is dat

  • De aansprakelijkheid van de derde vast staat;
  • je daadwerkelijk het loon hebt doorbetaald aan je werknemer; en
  • de werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt.

Wil je de kosten verhalen, dan kun je rechtstreeks een vordering instellen tegen de veroorzaker van de schade. Dat doe je door de veroorzaker schriftelijk aansprakelijk te stellen voor jouw schade. Vaak loopt het vervolgtraject via de verzekeraar van de veroorzaker.

Pas voorbij vijf jaren na het ongeval, is het niet meer mogelijk om jouw schade op de veroorzaker te verhalen. Het kan dus lonen om de ziektegevallen van de afgelopen vijf jaar nog eens door te lopen.

Vastlegging

Wees je ervan bewust dat je bij iedere ziekmelding mag vragen of de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde: vraag hier dan ook naar, in die gevallen waarin je iets vermoedt. Doe je dat niet, dan laat je mogelijk geld liggen.

Daarnaast adviseren wij om in het personeelshandboek op te nemen dat als een derde de arbeidsongeschiktheid van je werknemer heeft veroorzaakt, deze werknemer verplicht is om de gegevens van die derde aan jou te verstrekken.

Vergoeding

Als werkgever krijg je niet alle geleden loonschade vergoed. Slechts het nettobedrag van het doorbetaalde salaris wordt vergoed. Reden hiervoor is dat wanneer de werknemer zijn loon zelf zou verhalen bij de aansprakelijke partij, deze alleen zijn daadwerkelijk gemiste inkomsten kan verhalen, oftewel het nettoloon. De werkgeverslasten kunnen dus niet worden meegenomen in de vordering.

Wél kunnen de re-integratiekosten worden verhaald. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van: een ingeschakeld re-integratiebureau, het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak, bijscholing of aanpassing van de werkplek van jouw werknemer.

Contact

Heb je nog vragen over het verhalen van loonschade op de veroorzaker, of heb je hulp nodig bij het opstellen van de aansprakelijkstelling, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.