square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Winterslaap

JAN©

In Winterslaap? Wellicht biedt het Time-out Arrangement (TOA) mogelijkheden

Voor wie is het?

Voor bedrijven die het in de Coronacrisis heel zwaar hebben, maar die na de crisis prima zouden kunnen overleven. Het is bedoeld om ondersteuning te bieden aan ondernemers bij het vinden van oplossingen om een faillissement te voorkomen.

Wat is het?

Eerder werd gesproken over winterslaapregeling, of Doornroosje-arrangement. Gedoeld werd op een pakket maatregelen dat nog verder moest worden uitgewerkt om bedrijven in een korte “winterslaap” (time-out) te kunnen houden om zo faillissement te voorkomen.

Het time-out arrangement bestaat uit meerdere elementen, waarvan een deel al loopt en een deel nog moet worden uitgewerkt. Het arrangement sluit aan en is bedoeld voor herstel na een gedwongen schuldeisersregeling, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, die vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt.

Omdat de WHOA voor ondernemers vrij ingewikkelde en technische wetgeving inhoudt, en niet alle knelpunten wegneemt die ondernemers tegenkomen bij het tijdelijk stilleggen of definitief stoppen van hun bedrijf, zijn ondersteunende maatregelen nodig. Het gaat daarbij om maatregelen die voornamelijk bestaan uit informatievoorziening en dienstverlening.

Bij de Kamer van Koophandel is een programma “Zwaar weer” gestart, dat bestaat uit dienstverlening voor ondernemers in zwaar weer, zoals doorverwijzing, advies en een routewijzer. Er komt ook een platform waarop ondernemers praktische informatie kunnen vinden over welke stappen zij nu zelf al kunnen zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De WHOA werkt heel in het kort als volgt. Ondernemers kunnen hun crediteuren een voorstel doen om een deel van de openstaande schuld te betalen. Met crediteuren die daaraan mee willen werken kunnen zij een onderhands akkoord sluiten. Crediteuren die daaraan niet mee willen werken kunnen vervolgens (middels de rechter) gedwongen worden om daaraan mee te werken. De WHOA maakt het namelijk mogelijk dat het onderhands akkoord met de crediteuren die wel mee willen werken, door de rechter wordt bekrachtigd (gehomologeerd), waarmee het akkoord gaat gelden voor alle crediteuren, dus ook voor de crediteuren die niet mee wilden werken. Dit alles gaat buiten faillissement om. Door toepassing van de WHOA kunnen faillissementen dus worden voorkomen.

Wanneer gaat het in?

De WHOA wordt per 1 januari 2021 van kracht. Vooruitlopend kunnen ondernemers nu al starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door nu al in overleg te treden met schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en dit voor te leggen aan de schuldeisers. Dan kan dat direct na 1 januari 2021 voor bevestiging aan de rechter worden voorgelegd.

Vanaf januari 2021 zal ook de dienstverlening van de Kamer van Koophandel nog meer toegespitst zijn op ondersteuning van de WHOA. Het gaat dan om advies, doorverwijzing, coaching en een tool die de totstandkoming van akkoorden vereenvoudigt.

Het kabinet werkt daarnaast verder uit hoe de totstandkoming van akkoorden met schuldeisers verder kan worden bevorderd, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen voor een soepelere behandeling van saneringsverzoeken.

Vragen? Mail deze aan juristen@jan.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.