square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Steunakkoord

JAN©

Update huur/verhuur winkelbedrijfsruimte: ‘Steunakkoord’

Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de coronacrisis.

Eerder werd een voorlopig akkoord bereikt, dat in principe tot 20 april 2020 zou gelden. Daarbij waren de  belangrijkste brancheorganisaties van zowel huurders als verhuurders betrokken. Het tijdelijke akkoord hield een oproep in om met elkaar in gesprek te gaan over de korte termijn, te zoeken naar maatwerk en daarin samen te werken.

De gesprekken tussen de brancheorganisaties zijn doorgegaan met als doel tot een definitieve oplossing te komen om de detailhandel meer lucht te geven tijdens de Coronacrisis. Deze richtlijnen zijn daaruit tot stand gekomen. De richtlijnen zijn niet bindend, dat meldde het ministerie van Economische Zaken. Ze  moeten volgens het ministerie meer worden gezien als een ‘gentlemen’s agreement’ tussen retailers, de detailhandel en vastgoedondernemers. Ook banken zijn bij de afspraken betrokken, vanwege de aflossingsverplichtingen van verhuurders. De richtlijnen houden kort gezegd het volgende in:

Op korte termijn:

Huuropschorting van tenminste 50% gedurende een periode van drie maanden, vanaf april 2020, voor retailers die in de maanden april, mei en juni 2020 een omzetdaling hebben van tenminste 25%. Het omzetverlies moet aantoonbaar het gevolg zijn van de Coronacrisis, het moet gaan om offline omzet en het omzetverlies moet volledig controleerbaar en transparant zijn.

Voor internationale retailers en voor retailers met n internationale aandeelhouders geldt maatwerk.

Verhuurder en financiers zullen, voor zover dat niet noodzakelijk is ter bescherming van hun eigen belangen, geen huuruitzettingen doen, en evenmin aanspraak maken op een bankgarantie of op een concerngarantie.

Op de lange termijn:

Als de daadwerkelijke impact na 3 maanden duidelijk is, komt mogelijk kwijtschelding van betalings-verplichtingen aan de orde. Als is vastgesteld wat de schade als gevolg van de Coronacrisis is zal in goed overleg moeten worden bepaald hoe die kwijtschelding op termijn eruit moet komen te zien. Hierover praten partijen in de maand mei verder.

Voor de volledige tekst van het steunakkoord, waarin de onderwerpen: winkelopening, transparantie en omzetverlies, de lange termijn en support door overheid en financiers, aan de orde komen, lees meer.

Voor zover je nog niet met je verhuurder of huurder in overleg was, ga dat doen, en maak afspraken voor de komende maanden. Heb je vragen hierover, of hulp nodig bij het maken van afspraken? De juristen van JAN© kunnen je hierbij helpen.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.