square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Hoe de XXP-er de klus moet klaren

JAN©

Hoe moet de ZZP-er de klus klaren?

Update 17-11-2020

Niets is zo veranderlijk als het weer én de regelgeving omtrent de positie van de ZZP-er. Het onderstaande artikel gaat over de stand van zaken per juni 2020. Inmiddels is duidelijk dat de testfase met de webmodule niet in het najaar van 2020 kan worden gestart. Minister Koolmees heeft aangegeven dat de pilot van zes maanden zal starten vanaf januari 2021. De Belastingdienst handhaaft nu enkel als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt, of als opdrachtgevers nadat ze door de Belastingdienst op hun werkwijze zijn gewezen, deze niet aanpassen binnen een redelijke termijn. Deze manier van handhaven zou tot 1 januari 2021 van kracht zijn. Omdat de inzet van de webmodule uitgesteld is en dus ook de evaluatie op een later moment zal plaatsvinden wordt de uitgebreidere handhaving (op zijn vroegst) vanaf 1 oktober 2021 pas weer opgestart.

Als er meer nieuws is hieromtrent plaatst JAN© dit op zijn website. Op JAN© kun je rekenen!

De ZZP-er

Het kabinet is bezig om de positie van de ZZP-er aan te passen. Hoe deze positie er nu precies uit komt te zien is nog (steeds) niet duidelijk. In ons artikel van juli 2019 gaven wij aan dat er een minimumtarief zou komen evenals een zelfstandigenverklaring. Inmiddels is duidelijk dat deze zaken te veel administratieve lasten met zich mee zouden brengen dus is hier vanaf gestapt.

 

Versterken rechtspositie ZZP’er

In Nederland werken ruim een miljoen ZZP-ers. Het is vaak voor bedrijven een aantrekkelijke manier om mensen in te huren. Echter, de coronacrisis laat ook de kwetsbaarheid van de ZZP-ers zien: hun  financiële buffers zijn vaak beperkt. Duidelijke regelgeving moet de rechtspositie van de ZZP-er versterken. Binnen het kabinet wordt gesproken over het hervormen van de arbeidsmarkt, echter de hervormingen staan in de steigers.

De webmodule

Opdrachtgevers moeten binnenkort meer duidelijkheid krijgen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Als dat laatste het geval is kan er een opdrachtgeversverklaring worden afgegeven. Een opdracht gever krijgt hierdoor de zekerheid dat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen betaald hoeven te worden. Het is hiervoor uiteraard wel noodzakelijk dat de vragen binnen de webmodule zorgvuldig zijn ingevuld en dat er ook daadwerkelijk volgens de ingevulde informatie wordt gewerkt.

De testfase laat zien dat de webmodule in veel gevallen helderheid geeft en deze wordt waarschijnlijk in het najaar beschikbaar gesteld voor opdrachtgevers.
De uitkomsten uit de webmodule kunnen worden gebruikt door bedrijven om te bekijken of ze de werkrelatie met ZZP’ers anders moeten vormgeven. Het wordt echter gezien als een pilotfase: de webmodule moet dan vooraf duidelijkheid bieden over de arbeidsrelatie maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De uitkomsten zijn anoniem.

Tot 2021 blijft alles zoals het is en mogelijk nog langer. Het kabinet gaat daar in het najaar meer duidelijkheid over geven.

Handhaving

Vanaf 1 juli 2018 is de Belastingdienst enigszins strenger gaan handhaven. De Belastingdienst handhaaft als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt, of als opdrachtgevers nadat ze door de Belastingdienst op hun werkwijze zijn gewezen, deze niet aanpassen binnen een redelijke termijn.

Zodra er meer bekend is over hoe de ZZP-er de klussen kan klaren informeert JAN© je hierover op deze website.  Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl of 088-2202423.

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.