square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
UBO register

JAN©

Vanaf 27 september 2020 wordt het UBO register geopend, wat betekent dit voor jou?

Wat is het doel van het register?

Het register moet dus bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Door het register wordt inzichtelijk gemaakt wie de belanghebbende van een organisatie in Nederland is. Hierdoor zouden personen financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter (een keten van) ondernemingen. Aanvullend is het voordeel dat je beter weet met wie je uiteindelijk zaken doet.

Moet jij je inschrijven?

Vanaf 27 september a.s. krijgen meer dan 1,5 miljoen organisaties te maken met het UBO register. Organisaties moeten hun UBO(’s) vanaf deze datum gaan inschrijven. Het gaat om natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een B.V. bezitten. Of voor personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Dit geldt ook voor: N.V.’s, C.V.’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties en rederijen. Daarnaast geldt het ook voor Europese vennootschappen en samenwerkingsverbanden. En op termijn ook voor kerkgenootschappen.

De rol van de Kamer van Koophandel (Kvk)

In Nederland loopt het beheer van het register via de Kvk. Van de Kvk ontvangen alle organisaties met een UBO die in het handelsregister staan een brief met een instructie over hoe je een UBO kunt inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris.
Heb je geen brief ontvangen dan kun je de inschrijving regelen via http://www.kvk.nl/inschrijven

Wanneer ga jij je inschrijven?

Het register opent vanaf 27 september 2020. Je hebt echter tot 27 maart 2022 de tijd om de registratie te doen. Wanneer er één UBO binnen de organisatie is, dan kun je de inschrijving gelijk regelen. Bij één UBO blijkt immers nu ook al uit de huidige informatie bij de Kvk aan wie het vermogen toekomt.
Echter, sinds de aankondiging van het register is er kritiek geleverd door bijvoorbeeld familiebedrijven die aangeven hun privacy te verliezen. Wanneer er meerdere UBO’s zijn van een organisatie dan kun je ook overwegen om nog even te wachten met de inschrijving.

Ben je bezig met de oprichting van een organisatie?

Voor organisaties die voor 27 september a.s. opgericht worden geldt dat er nog 1,5 jaar de tijd is om de inschrijving te verzorgen. Als de UBO’s een betere nachtrust hebben wanneer niet hun hele vermogen inzichtelijk is, dan rond je de oprichting af voor 27 september a.s. en is de informatie nog 1,5 jaar niet zichtbaar bij de Kvk. Voor een oprichting na 27 september a.s. geldt dat organisaties met een UBO deze gelijk moeten inschrijven, anders krijgen zij geen Kvk-nummer.

Wat valt er te zien in het register en wie kan het raadplegen?

Een deel van de UBO gegevens zijn openbaar, dit is wettelijk zo bepaald. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de voor- en achternaam van de UBO, de geboortedatum, de nationaliteit, het woonland en de aard en omvang van het belang.
Vanaf 27 september kun je online bij de Kvk een uittreksel uit het UBO register bestellen, de kosten voor het uittreksel bedragen € 2,50.

Een ander deel van de gegevens van de UBO zijn niet openbaar. Deze worden gebruikt door onder andere het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Heb je hier vragen over? Neem dat contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Meer weten over de laatste stand van zaken? Lees het artikel: Bezittingen UBO, wel óf niet openbaar?

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.