square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Dame in twijfel

JAN©

Het pensioenakkoord heeft het ‘voordeel van de twijfel’

Het houdt ons al een tijdje bezig: Het pensioenakkoord. Inmiddels heeft de meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het pensioenakkoord en de daaruit volgende Wet toekomst pensioenen (Wtp). En er is wederom uitstel, we moeten nog een halfjaar langer wachten op de mogelijkheid om 10% van het pensioen in één keer op te nemen.

De stand van zaken van de Wtp

Eind december hebben de coalitiepartijen en SGP en Volt voor gestemd en de PvdA en GroenLinks hebben de Wtp het “voordeel van de twijfel” gegeven. Hiermee is de wet met meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.
Nu ligt de bal bij de Eerste Kamer. Hier zal steun van de oppositiepartij ook zeker van belang zijn aangezien de coalitiepartijen geen meerderheid hebben. Vanaf 17 januari jl. is de Eerste Kamer gestart met de behandeling van het wetsvoorstel. De wens is om vaart te maken met de behandeling aangezien de samenstelling van de Eerste Kamer, na de komende verkiezingen van maart, naar verwachting zal wijzigen. Er zijn daarna mogelijk niet genoeg stemmen om de wet in huidige vorm aan te nemen.
De invoeringsdatum van de wet is al een aantal keer aangepast. Het ziet er nu naar uit dat de wet per 1 juli 2023 van kracht zal zijn. Er is dan vervolgens tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen naar het nieuwe stelsel.

Langer wachten om dromen te verwezenlijken

Met de nieuwe pensioenwetgeving moeten werknemers meer invloed kunnen uitoefenen op het pensioeninkomen. Zo zou het per 1 januari jl. mogelijk zijn om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Het pensioeninkomen wordt hierdoor uiteraard vervolgens wel lager.
Voor sommige werknemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering, dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om schulden af te lossen (zoals een hypotheek), die droomreis te maken of de eigen woning grondig te verbouwen.
Eerder was de ingangsdatum van deze mogelijkheid al opgeschoven naar 1 juli 2023, dit wordt nu weer later namelijk per 1 januari  2024.

De uitdagingen

De reden van de vertraging heeft dit maal te maken met het feit dat pensioenfondsen deelnemers goed moeten kunnen informeren over de gevolgen van het opnemen van 10% van het pensioen ineens. Door de eenmalige uitkering krijgt de gepensioneerde vaak te maken met een hoger belastingtarief. Dit kost ten eerste meer inkomstenbelasting maar heeft ook vaak een onwenselijke gevolgen voor toeslagen.  Hierdoor is het mogelijk dat mensen met een lager pensioen uiteindelijk slechts 30% over houden van de eenmalige uitkering, aldus berekeningen van het Nibud.
De fiscale uitdagingen lijken dus nog niet allemaal te zijn opgelost. Verder moeten Pensioenfondsen de systemen op de regeling aanpassen, hetgeen ook tijd kost.

Hoe werkt het precies, een deel van je pensioen eerder opnemen?

Wanneer je een pensioenuitkering verwacht van circa € 10.000 per jaar dan is de pensioenpot ongeveer € 220.000 in totaal. Stel, je besluit bij een dergelijk pensioen 10% op te nemen om die gedroomde lange reis van te maken dan wordt er € 22.000 (exclusief belastingheffing) uitgekeerd. Je pensioenuitkering wordt uiteraard wel met 10% verminderd naar € 9.000 ongeveer.
Jaarlijks gaan er ongeveer 200.000 werknemers met pensioen. Van 1 juli tot 31 december 2023 zouden dit er dus ongeveer 100.000 zijn. De verwachting is dat ongeveer 10 tot 20% hiervan gebruik zouden willen maken van het opnemen van het bedrag ineens. Er gaan dus wellicht een hoop dromen verloren aangezien deze mogelijkheid alleen toegepast kan worden op de pensioendatum óf in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-uitkering ontvangt.

Dromen in duigen óf is er met aanpassing toch verwezenlijking mogelijk?

Er is echter nog een andere optie om meer financiële ruimte te creëren na de pensioendatum. Namelijk door gebruik te maken voor de hoog-laagconstructie. Deze constructie zorgt ervoor dat je tijdens de eerste en over het algemeen meer vitale jaren van je pensioen een hogere uitkering ontvangt dan in de jaren daarna. Deze optie is nu al toe te passen en biedt wellicht net wat meer mogelijkheden voor degene die bij de ingang van het pensioen 10% wilden opnemen.
De regelingen zijn straks overigens niet te combineren.

Heb jij vragen over je pensioen, de nieuwe pensioenwet of het pensioen voor jouw medewerkers? Mark Hilarius, pensioenadviseur, is je graag van dienst en te bereiken via MarkHilarius@JAN.nl of 088-2202330.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.