square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Het familiefonds, vermogen overdragen én beschermen

JAN©

Het familiefonds, vermogen overdragen én beschermen

Een familiefonds wordt veelal gebruikt om fiscaal vriendelijk vermogen over te hevelen aan kinderen. Het is aantrekkelijk omdat je als ouder de zeggenschap over het vermogen houdt. Eventuele onhandige keuzes of jeugdige uitspattingen van de kinderen zou je hiermee kunnen voorkomen.

Wat is een familiefonds?

Bij een familiefonds wordt een deel van het familievermogen overgedragen aan een fonds. Als tegenprestatie reikt het fonds participaties uit.  Een familiefonds wordt vaak gekoppeld aan het schenken van vermogen. Er worden dan participaties in het familiefonds geschonken aan het kind. Er valt hiermee fiscaal voordeel te behalen voor zover er gebruik kan worden gemaakt van de (jaarlijkse en eenmalige) vrijstellingen in de schenkbelasting en het lage 10% tarief in de schenkbelasting (tot ca. € 130.000 per jaar). Het tarief bij overlijden is namelijk nu 20%.

Door nu al te schenken haal je wel de heffing van schenkbelasting naar voren wat als ongunstig kan worden ervaren, maar er hoeft straks geen erfbelasting meer te worden betaald over de aangroei van het vermogen!

Wanneer je als ouder de schenkbelasting betaalt voor de kinderen dan moet je er rekening mee houden dat dat ook als schenking wordt gezien.

Hieronder geef ik twee opties weer van hoe een familiefonds ook gebruikt kan worden:

Participaties in het familiefonds verkopen aan de kinderen?

Het is mogelijk om goed renderend vermogen aan je kinderen over te dragen door het verkopen van participaties in het familiefonds aan je kinderen. Ze kunnen je de koopsom schuldig blijven. Er moet dan echter wel een zakelijke rente worden afgesproken, anders betaal je alsnog schenkbelasting. Een derde partij zoals een bank zou normaal gesproken maximaal 70% van een effectenportefeuille willen financieren. Hierdoor speelt de vraag of het 100% lenen aan kinderen een schenking kan zijn. Verdedigd kan worden dat dit niet zo is. Het is zeker niet ondenkbaar dat de Belastingdienst wel een schenking ziet en deze direct of op termijn (als blijkt dat er niet terugbetaald kan worden) wenst te belasten met schenkbelasting. Om dit risico zoveel mogelijk te voorkomen kun je 30% van het investeringsbedrag schenken.

Een nadeel van deze mogelijkheid is dat kinderen grote schulden maken, en dit kan problematisch uitpakken als de beleggingen onverwacht toch weinig opbrengen.

Kinderen vroegtijdig betrekken bij veelbelovende investeringen?

Het is aantrekkelijk om via het familiefonds kinderen te betrekken bij investeringen die jij als ouder  als veelbelovend ziet! Denk hierbij aan nieuwe onroerende zaken of investeringen in een nieuwe onderneming of B.V. Het is aan te raden de kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de investering, zo beperk je het in te brengen vermogen voor de kinderen. Het vermogen dat een kind moet inbrengen kan verstrekt worden door een lening en/of schenking.

Let op! Aan het overdragen van (certificaten van) aandelen in bestaande ondernemingen aan kinderen zit een nadeel. Je krijgt dan te maken met een fiscale afrekening (ca. 27%). Hetzelfde geldt voor bestaande onroerende zaken want dat leidt tot 8% en vanaf 2022 waarschijnlijk zelfs 10,1% overdrachtsbelasting.

Hoe werkt een familiefonds?

Bij een familiefonds is sprake van participanten, een beheerder en een bewaarder. De participanten zijn economisch de eigenaar van het vermogen van het fonds. Het vermogen van het familiefonds staat op naam van de bewaarder. De beheerder zorgt voor het beheer van het vermogen van het familiefonds en zal verantwoording moeten afleggen over zijn beheer. Zo maakt de beheerder jaarstukken op, deze zijn voor derden niet inzichtelijk.

Betaalt een familiefonds belasting?

Het familiefonds is een besloten fonds voor gemene rekening en is niet zelfstandig belastingplichtig. De deelnemers in het familiefonds betalen daarom zelfstandig belasting voor hun aandeel in het familiefonds. Zij geven de waarde aan in box 2 of  box 3 in de aangifte inkomstenbelasting. Bij een minderjarig kind geven de ouders het aandeel van het familiefonds aan in hun aangifte in box 2 of box 3. De belastingheffing mag worden verrekend door de ouders (zij hebben verhaalsrecht).

In dit artikel heb ik enige mogelijkheden weergegeven om vermogen over te dragen aan de kinderen via een familiefonds. Heb jij interesse om je kinderen fiscaal vriendelijk vermogen te laten opbouwen, maar ze te behoeden voor hun eigen jeugdige enthousiasme? Neem dan eens contact met mij op via StevenBulteel@JAN.nl

Wil je vermogen overdragen, maar niet zo veel dat er een fonds voor opgericht moet worden?
Lees dan eens het artikel Belastingvrij schenken? Dit is nu mogelijk

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.