square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Geen RI&E = kans op hoge boetes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Risico’s en risico beperkende maatregelen

Als werkgever zorg je natuurlijk voor een veilige, goede en goed onderhouden werkplek. Echter, er zijn binnen elk beroep wel risico’s die een werknemer zou kunnen lopen. Deze leg je vast in een RI&E. Het is vanuit de Arbowet verplicht er een op te stellen.

Je neemt in de RI&E een overzicht op van de risico’s waar een werknemer mee te maken kan krijgen en beschrijft de risico beperkende maatregelen. Wanneer er specifieke risico’s zijn zoals het werken met schadelijke of explosieve stoffen geeft het Arbobesluit speciale voorschriften, deze neem je op in jouw RI&E.

De OR

Heeft jouw organisatie een ondernemingsraad? Dan moet je die betrekken bij alle wijzigingen die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden. Besluiten die zien op het opstellen, wijzigingen, intrekken of de periodieke evaluatie van de RI&E horen hier allemaal bij.

Strengere toezicht en hogere boetes tot € 4.500

De boetes vanwege het ontbreken van de RI&E of het niet naleven ervan worden verhoogd tot maximaal € 4.500. Daarnaast zal de Inspectie SZW straks direct een boete opleggen i.p.v. eerst een waarschuwing.

Tip!

Breng in kaart welk risico voor het oplopen van schade bestaat en denk daarbij aan de volgende vragen:

  • Welke risico’s op schade voor mijn werknemers bestaan er binnen het bedrijf?
  • Welke risico beperkende maatregelen heb ik genomen?
  • Welke aanwijzingen dan wel instructies heb ik als werkgever gegeven?
  • Wanneer is er voor het laatst gecheckt  of de maatregelen en instructies goed worden uitgevoerd? Hoe ben ik verzekerd? Dekt mijn verzekering de risico’s voldoende?
  • Heb ik de OR voldoende betrokken bij de RI&E?

Leg dit schriftelijk vast in een RI&E

De Personeelsadviseurs van JAN© helpen je graag bij het opstellen van een RI&E of het beantwoorden van (een van) de bovengenoemde vragen. Neem contact op met Elice Douque EliceDouque@JAN.nl 088-2202260.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.