square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Faillissement: Voorkomen is beter dan genezen

Verkeert jouw onderneming in zwaar weer? Dan zoek je wellicht het antwoord op de vraag: Doorgaan, stoppen of reorganiseren?   De laatste twee kunnen zeer ingrijpend zijn voor je zelf maar ook bijvoorbeeld voor je medewerkers. Het zorgt in ieder geval op korte of langere termijn voor een onzekere situatie. In zo’n situatie is het van groot belang dat je de pijnpunten zo snel mogelijk weet bloot te leggen. Kan het probleem met ‘relatief’ zachte acties verholpen worden of is drastisch ingrijpen noodzakelijk? De juiste keuzes beginnen met de juiste inzichten.

Voordat je keuzes kunt maken is het wenselijk om inzicht te hebben in:

De oorzaken die leiden tot de huidige krapte in de liquide middelen (zit het geld vast in de organisatie, komt er onvoldoende binnen en/of gaat er te veel uit);

 • de activiteiten die een positieve bijdrage hebben aan de bedrijfsexploitatie en de activiteiten die in minder mate bijdragen (analyse van levensvatbare activiteiten);
 • de kostenstructuur van de onderneming en in de mogelijkheden om kosten te besparen;
 • de geldstromen binnen de onderneming; en
 • de huidige financieringsstructuur van de onderneming.

Op basis van bovenstaande informatie maak je een liquiditeitsprognose voor de korte en middellange termijn. Werk hierbij ook meerdere scenario’s uit. Uit de prognose zal blijken of het probleem met relatief zachte maatregelen verholpen kan worden of dat ze drastischer van aard dienen te zijn.

Onder zachte maatregelen verstaan we onder andere:

 • Aantrekken van eigen (private equity en/of informal investors) of vreemd vermogen (financiers);
 • het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen;
 • herfinancieren van bestaande schulden.

Meer drastische maatregelen zijn:

 • Herstructurering en reorganisatie;
 • het sluiten of verkopen van bepaalde bedrijfsonderdelen;
 • een (geregisseerd) faillissement, met doorstart van levensvatbare activiteiten;
 • crediteurensanering.

Zorg dus voor inzicht om tijdig de juiste keuzes te kunnen maken.

JAN© bedrijfsadvies is je graag van dienst. Neem contact op met Geert Hoedjes via Geert Hoedjes@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.