square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Extra eisen aan turboliquidatie vanaf 15 november 2023

De turboliquidatie is ook na 15 november 2023 mogelijk, er zijn alleen extra eisen waaraan moet worden voldaan. De bestuurder moet diverse stukken deponeren bij het Handelsregister, dat is meer werk.

Zie ook de blog van JAN© “snelheidsbeperking-turboliquidatie-komt-eraan

Wat is turboliquidatie?

Als je wil stoppen met je B.V., en er zijn geen baten meer en ook niet te verwachten, dan kun je kiezen voor een snelle ontbinding, ook wel turboliquidatie genoemd. Voor ontbinding is een besluit van de aandeelhouder(s) van de B.V. nodig.

Als er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn, dan wordt de BV direct door dat besluit beëindigd. Dat moet dan nog wel aan de KvK worden doorgegeven, en er zijn na 15 november extra eisen waar de bestuurder aan moet voldoen.

Als er nog wel baten zijn (te verwachten) op het moment van ontbinding dan kun je niet turboliquideren, de BV wordt ook niet direct beëindigd door het besluit. Er moet dan vereffend worden.

Wat verandert er na 15 november 2023?

Als het ontbindingsbesluit na 15 november 2023 wordt genomen, is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden, en moet de bestuurder binnen twee weken na het ontbindingsbesluit nog een aantal stukken bij het Handelsregister deponeren (zie hierna).

Ook de jaarrekeningen van de boekjaren voorafgaande aan het boekjaar waarin de BV is ontbonden (en de evt. accountantsverklaring indien van toepassing) moeten worden gedeponeerd.

Wat zijn de extra eisen?

De bestuurder moet binnen twee weken na het ontbindingsbesluit de volgende stukken bij het Handelsregister deponeren:

1. Een balans en staat van baten en lasten (vergelijkbaar met een resultatenrekening) van het laatste en daaraan voorafgaande boekjaar, en
2. een beschrijving van:
a. de oorzaak van het ontbreken van baten (de mededeling ‘er zijn geen baten’ is niet voldoende);
b. de manier waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld;
c. als schuldeisers onbetaald zijn gelaten, wat de reden daarvan is.

Als er schuldeisers zijn moet de bestuurder direct na deponering van al die stukken de schuldeisers daarvan op de hoogte stellen.

Als je hierover meer wil weten of hulp nodig hebt bij de liquidatie, JAN© helpt je graag.
Neem contact op met Tom van Geel via TomvanGeel@JAN.nl of 088-2202287 of met Fleur van Tol via FleurvanTol@JAN.nl of 088-2202238

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.