square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Een goedkope vakantiekracht

JAN©

Een vakantiekracht of jonge werknemer kost je misschien minder dan je denkt!

Studenten- en scholierenregeling

Als je de studenten- en scholierenregeling toepast, mag je bij het berekenen van de loonheffing gebruik maken van het kalenderkwartaal. Deze langere periode betekent in de praktijk dat je vaak minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. De student of scholier houdt daardoor netto meer van zijn loon over. Dit voordeel is direct zichtbaar bij de uitbetaling van het loon en niet pas na afloop van het jaar bij het doen van aangifte. Dat scheelt de vakantiewerker ook nog een extra administratieve taak.

Wie kunnen er gebruikmaken van de regeling?

  • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Tip!

De studenten moeten je verzoeken de regeling toe te passen. Wijs hen erop als ze niet van de regeling op de hoogte zijn. Ze moeten het formulier: opgaaf gegevens voor de loonheffingen, studenten- en scholierenregeling invullen. Dit formulier is hier te downloaden. Dit ingevulde formulier bewaar je bij de loonadministratie. Buitenlandse studenten moeten ook een kopie van hun ISIC verstrekken. Ook deze kopie bewaar je bij de loonadministratie.

Werknemersverzekeringen

Scholieren en studenten zijn natuurlijk gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
Voor de berekening van de premies ga je uit van het kwartaalmaximum.

Let op!

Voor sommige sectoren geldt dat je uit mag gaan van de verlaagde premie. Het moet dan gaan om een arbeidsovereenkomst van maximaal acht aaneengesloten weken. De verlaagde premie geldt alleen voor de sectoren: agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf. Omdat deze premies voor jouw rekening komen, levert dit je een voordeel op.

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV)

Vanaf 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar.

Dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen. De tegemoetkoming compenseert werkgevers voor de verhoging per 1 juli 2017 van de percentages van het minimumloon die het minimumjeugdloon bepalen. Hierdoor zijn werknemers van 18 tot en met 21 jaar duurder geworden voor werkgevers. Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd.

Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren en de leeftijd van de werknemer:

Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur in 2018 Maximale jeugd-LIV per werknemer in 2018
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

De leeftijd op 31 december 2017 bepaalt het bedrag per verloond uur in 2018. Voor een werknemer die op 31 december 2017 19 jaar is geworden krijg je € 0,28 per verloond uur. Maar voor een werknemer die op 1 januari 2018 19 jaar wordt, krijg je € 0,23 per verloond uur.

Werknemers van 22 jaar

22-jarige Werknemers hebben vanaf 1 juli 2017 recht op 100% van het minimumloon. Dat was tot die tijd 85%. Werkgevers kunnen voor werknemers vanaf 22 jaar een tegemoetkoming via het LIV krijgen.

Contact

Heb je vragen over de studenten- en scholieren regeling of het jeugd-LIV neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer via 088-2202295 of RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.