square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
De TOFA

JAN©

Nieuw: De TOFA, regeling voor flexwerkers

Update 13-7-2020: De aanvraag termijn voor de TOFA wordt verlengd tot en met zondag 26 juli a.s. Er zijn inmiddels 19.000 aanvragen bij het UWV binnengekomen. De verwachting is dat meer flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona gebruik kunnen maken van de regeling.  Zij hebben nu twee weken langer de tijd om de regeling aan te vragen.

De TOFA moet een bijdrage in de kosten en levensonderhoud bieden voor flexwerkers die substantieel inkomensverlies hebben geleden. En specifiek voor de flexibele arbeidskrachten die geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en wordt door het UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020.

Om te bepalen of een flexwerker recht heeft op de compensatie via de TOFA hanteert het UWV de volgende criteria:

  • In februari 2020 is er ten minste € 400 bruto aan loon verdiend (aanvankelijk was een bedrag van € 500 bruto aangekondigd, maar dit is naar beneden bijgesteld zodat een grotere groep, zoals studenten, in aanmerking komen voor de regeling).
  • In maart 2020 is er tenminste € 1 loon verdiend.
  • Er moet sprake zijn van substantieel inkomensverlies in de maand april 2020 ten opzichte van februari 2020.
    Dit is het geval als  er in februari sprake was van meer dan 400 euro aan bruto inkomsten en in april meer dan de helft hiervan niet is behaald.
  • Het brutoloon over april 2020 was maximaal € 550.
  • De flexwerker is op 1 april 2020 tenminste 18 jaar oud en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • En tot slot moet de flexwerker verklaren de TOFA nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten voor levensonderhoud en dat er geen sprake is van een andere uitkering of inkomensvoorziening.

Het UWV heeft een beslisboom op de site gezet waarmee kan worden nagegaan of er gebruik kan worden gemaakt van de regeling. Het is mogelijk de TOFA aan te vragen van 22 juni tot en met 12 juli 2020 bij het UWV via dit formulier.

Wanneer het UWV de aanvraag heeft goedgekeurd wordt er éénmalig een bedrag uitgekeerd van € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei 2020.
Het UWV streeft ernaar om binnen 4 weken een beslissing te sturen en vervolgens binnen 10 kalenderdagen het bedrag uit te keren.

Heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.