square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

De multiple is een gemiddelde

De gehanteerde multiple door Brookz is de EV/EBITDA, deze komt tot stand door het vermenigvuldigen van het genormaliseerde bedrijfsresultaat vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) met de multiple. Deze multiple is leidend voor het bepalen van de ondernemingswaarde. Voor het Nederlandse MKB bedraagt de gemiddelde multiple 4,95 (aldus de Brookz Overname Barometer H1-2019). Daarnaast definieert Brookz de multiple per sector, wat een betere specificatie geeft dan het gemiddelde voor het MKB. Ook de gemiddelde multiple in relatie tot omvang van de onderneming wordt door Brookz uitgesplitst. Voor een onderneming met een EBITDA van € 5 miljoen bedraagt de multiple 5,25. Een kleiner bedrijf met een EBITDA van € 250 duizend kan rekenen op een multiple van 4,60, een verschil van ruim 14%. De EBITDA multiple wordt gebruikt voor de berekening van de waarde van de onderneming, maar welke (toegevoegde) waarde heeft het gebruik van een multiple voor jou?

Aandachtspunten bij het gebruik van de multiple

Het is goed om te weten dat de multiple bedrijfsafhankelijk is en een gemiddelde niet altijd een goed uitgangspunt is. Om een goed beeld te krijgen van de ondernemingswaarde is een gedegen bedrijfsspecifieke waardering nodig. Het rekenen met een gemiddelde multiple is niet voldoende en kan leiden tot onder-/overwaardering van een onderneming.

Nog meer factoren van belang

Voor de berekening via een multiple wordt gebruik gemaakt van een ‘genormaliseerde’ EBITDA. Stel dat de verkoper er voor kiest om zichzelf enkel te voorzien van een dividenduitkering en geen vergoeding krijgt voor het managen van de onderneming, dan dient de EBITDA genormaliseerd te worden voor een marktconform salaris of vergoeding voor een manager om het bedrijf te leiden. Ook dient rekening gehouden te worden met veranderingen in het werkkapitaal en investeringen in materiële vaste activa. Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met de toekomstverwachtingen van de onderneming. Ondernemingen met hoge groeiverwachtingen lopen bij het gebruik van een multiple risico om ondergewaardeerd te worden.

Ook niet in cijfers uit te drukken factoren zijn van invloed

Een loyaal en gespreid klantenbestand, een goede managementlaag en een goede bedrijfslocatie kunnen belangrijke verhogende factoren van de multiple zijn. Maar bijvoorbeeld afhankelijkheid van sleutelfiguren en een broos track record hebben een verlagende uitwerking. Deze factoren hebben vooral betrekking op bedrijfsrisico’s. Hier wordt bij het gebruik van een gemiddelde multiple niet bij stil gestaan. In een gedegen waardering worden al deze factoren wel meegenomen.

Wil jij meer informatie over multiples voor waardebepaling of wil jij een bedrijfswaardering laten uitvoeren? De waardebepalingen van JAN© Fusies & Overnames geven je in alle omstandigheden een prima houvast om de juiste keuzes te maken. Wij hanteren een helder stappenplan om de waarde van jouw onderneming te bepalen.

Neem voor meer informatie contact op met EmielMaddox@JAN.nl of 088-2202264.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.