square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 2021? Aanvragen kan tot en met 31 maart a.s.

JAN©

De fiscale eenheid: ook nog verstandig vanaf 2023?

Binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kunnen verliesgevende B.V. ’s hun verliezen direct verrekenen met de positieve resultaten van andere B.V. ’s  in hetzelfde jaar. Hierdoor kun je belasting besparen. Door wijzigingen in de vennootschapsbelasting komt hier mogelijk verandering in.

Wat zijn de wijzigingen binnen de vennootschapsbelasting?

Waar over de winst van 2022 nog 15% belasting betaald moet worden over de eerste € 395.000, is dit vanaf 2023 19% over de eerste € 200.000. Het tarief van de eerste schijf is dus met 4% verhoogd én de schijfgrens is verlaagd. Over het meerdere betaalt de B.V. 25,8%, dit percentage is voor 2023 gelijk aan 2022.

Stel, je hebt precies € 395.000 winst gemaakt. Dan betaal je in 2022 € 59.250. In 2023 zou je over dit zelfde bedrag aan winst € 88.310 aan belasting betalen. Een toename van € 29.060!

Wat is het voordeel van een fiscale eenheid?

De situatie kan zich voordoen dat binnen een groep bepaalde B.V. ’s verliesgevend zijn, terwijl andere B.V. ’s winstgevend zijn. Met een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kunnen de verliesgevende B.V. ’s hun verliezen verrekenen met de positieve resultaten van de andere B.V. ’s in hetzelfde jaar. Door deze onderlinge verliesverrekening kun je acute vennootschapsbelasting besparen.

Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor een fiscale eenheid?

Waar in 2022 het verbreken van een fiscale eenheid nog interessant kon zijn doordat je dan meerdere keren van het lage tarief (15%) over de eerste € 395.000 kon benutten (belastingvoordeel circa € 42.000 in de optimale situatie van twee B.V.’s met ieder minimaal € 395.000 aan winst), is dat nu wat minder interessant. De besparing is nu immers nog maar 6,8% over € 200.000.

Of het in 2023 verstandiger is om juist een fiscale eenheid aan te gaan of verbreken ligt dus aan de resultaten van de B.V.’s (en andere (fiscale) aspecten die spelen bij het aangaan of verbreken van de fiscale eenheid).

Is een fiscale eenheid altijd raadzaam bij gezamenlijke winsten tot
€ 200.000?

Een fiscale eenheid is niet altijd voordelig en dat komt onder andere door het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Daarnaast geldt dat bij een fiscale eenheid onderling verrekening van de belastingen kan plaatsvinden door de belastingdienst. Een teruggave van bijvoorbeeld omzetbelasting kan dan dus verrekend worden met een openstaande belastingschuld van bijvoorbeeld loonbelasting. Dit is niet altijd gewenst.

Reeds een fiscale eenheid aangevraagd?

Heb je meerdere B.V.’s in een fiscale eenheid en vraag je je af of dit nog wel zo wenselijk of voordelig of verstandig is? Neem dan contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Het regeerakkoord

JAN©

Voorjaarsnota 2023

De zoektocht naar miljarden ter compensatie voor financiële tegenvallers. Afgelopen vrijdag heeft de Tweede Kamer de…

Verder lezen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.