square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Zeecontainer

JAN©

De baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Update 31-5-2021: Het Kabinet werkt aan een wetswijziging, met terugwerkende kracht tot 1  januari 2021, waardoor deze kortingsregeling er niet komt. De regeling zou door de Europese Commissie als ongeoorloofde staatssteun kunnen worden gezien.

Stimuleren investeringen door ondernemers

De overheid wil voor de jaren 2021 en 2022 de investeringen door ondernemers stimuleren door het invoeren van een extra aftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen, de BIK. De regeling is te gebruiken naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) ,  de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) of vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

En daar kun jij dus ook van profiteren!

Hoe profiteer ik van de BIK?

Als je investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen heb je recht op een tegemoetkoming van 3,9% van het investeringsbedrag. Zou je meer dan 5 miljoen euro investeren dan krijg je 1,8% tegemoetkoming op het investeringsbedrag boven de 5 miljoen euro.

Investeringen uitstellen? Liever niet!

De overheid heeft een budget vrij gemaakt om de BIK te kunnen uitvoeren. Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022. Als dit budget ‘op’ is, heeft de overheid de mogelijkheid om de percentages voor het jaar 2022 bij te stellen. De percentages voor het jaar 2022 kunnen dus fors minder zijn dan in 2021 of zelfs 0% zijn!  Stel noodzakelijke investeringen dus niet uit, maar investeer als het kan uiterlijk in het jaar 2021 (en betaal ze in 2021).

Geldt de BIK voor elke investering die ik doe?

Nee, zeker niet.  De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die ook kwalificeren voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA). De investeringen in deze bedrijfsmiddelen moeten tenminste € 1.500 bedragen om in aanmerking te komen voor de BIK. Zelf voortgebrachte bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten.  Investeringen die zien op het verbeteren van al bestaande bedrijfsmiddelen tellen voor de BIK ook niet mee.

De gedane investeringen dienen verder volledig betaald te zijn in 2021 of 2022. Bovendien moeten de bedrijfsmiddelen uiterlijk binnen 6 maanden na de volledig betaling in gebruik genomen zijn.

Let op! Hoewel de BIK pas van toepassing is op de jaren 2021 en 2022 kunnen vanaf 1 oktober 2020 gedane investeringen in bedrijfsmiddelen meetellen voor de BIK in 2021. Dit geldt echter alleen als de investeringen nog niet volledig zijn betaald in 2020.

Aanvragen van de BIK

Naar verwachting kan vanaf 1 september 2021 bij het RVO een verzoek  worden gedaan voor de tegemoetkoming. Tenminste 4x per kalenderjaar kan een aanvraag worden gedaan voor de BIK. Het minimum bedrag aan totale investeringen per aanvraag bedraagt € 20.000. Om géén BIK mis te lopen dien je dus goed op te letten bij het aanvragen van de BIK.

Alle bedrijfsmiddelen die je opgeeft bij de aanvraag, dienen op het moment van aanvragen volledig betaald te zijn.

Na de aanvraag en goedkeuring van het verzoek ontvang je een beschikking van het RVO waarop de tegemoetkoming is vermeld. Er kan maximaal 12 weken zitten tussen het moment van de aanvraag en de beschikkingsdatum.
Pas ná ontvangst van de beschikking kun je de toegekende BIK in mindering brengen op de af te dragen loonheffingen. Hou je aan het einde van het kalenderjaar na de verrekening met de af te dragen loonheffingen nog een restant van de tegemoetkoming? Dan mag je de resterende tegemoetkoming alsnog verrekenen met de afgedragen loonheffingen over al verstreken tijdvakken (van voor de beschikkingsdatum) van het kalenderjaar.

De fiscale eenheid VPB moet nog even wachten op de BIK

Het kabinet heeft de onderdelen die over de fiscale eenheid gaan uit het wetsvoorstel voor de BIK gehaald. Dit om er voor te zorgen dat de BIK in kon gaan per 1 januari jl.

Er zijn namelijk speciale regels opgesteld voor de toepassing van de BIK bij een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat concerns die ook buitenlandse ondernemingen hebben over de grens een investering doen en via de Nederlandse vestiging gebruik kunnen maken van de BIK. De BIK is er tenslotte om investeringen binnen Nederland te bevorderen.

Het kabinet heeft nu gevraagd aan de  Europese Commissie gevraagd of deze akkoord kan gaan met de beperking die in de BIK is opgenomen voor deze fiscale eenheden. De Europese rechter zou kunnen oordelen dat dit in strijd is met de vrijheid van vestiging in de Europese Unie. Pakt het oordeel van de Europese Commissie positief uit dan kunnen fiscale eenheden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 de BIK aanvragen. Als de maatregel wordt afgewezen dan zal het kabinet de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verhogen. Bij grote investeringen in een jaar wordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Administratieve regels

Geen regeling zonder aanvullende administratieve regels. Dit geldt ook voor de BIK. Zo moet er bijvoorbeeld, naast de gebruikelijke administratie rond de investeringen, ook worden bijgehouden wanneer bedrijfsmiddelen daadwerkelijk in gebruik zijn genomen en wanneer de bedrijfsmiddelen (volledig) zijn betaald.

Meer weten?

Wil je meer weten over de BIK? Dat kan! Neem contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.