square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Noodfonds voor werkgelegenheid

JAN©

De afronding van de NOW 1.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Voorgesteld is om de eerste NOW als volgt te wijzigen:
  1. Het aanvraagtijdvak voor NOW 1 zal worden verlengd tot en met 5 juni 2020.
  2. Als de loonsom in maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020, dan wordt bij de eindafrekening automatisch uitgegaan van de loonsommen maart, april en mei 2020 (met dien verstande dat de loonsommen van april en mei gemaximeerd worden op de hoogte van de loonsom van maart 2020). Dit is vooral voor seizoensbedrijven gunstig.
  3. Ondernemingen die in januari 2020 of november 2019 geen loonsom hadden maar wel een loonsom in maart tot en met mei 2020, kunnen alsnog voor de NOW 1 in aanmerking komen.
  4. Voor onderneming die een andere onderneming hebben overgenomen moet het mogelijk worden gemaakt om een afwijking van de standaardregel voor omzetbepaling van een startende onderneming toe te passen.
  5. Het UWV zal bij de vaststelling van de tegemoetkoming (de eindafrekening) de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen elimineren.
  6. Bij de definitieve aanvraag tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist ingeval van: een ontvangen voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van € 100.000 of meer bij een vast te stellen subsidie van € 125.000 of meer.
  7. Bij een definitieve aanvraag tegemoetkoming waarvoor géén accountantsverklaring overlegd hoeft te worden, zal een verklaring van een derde (bijvoorbeeld een administratiekantoor of financieel dienstverlener) overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt in geval van: een subsidie met een voorschot van boven de € 20.000, of bij een vast te stellen subsidie boven de € 25.000.
  8. De eindafrekening van NOW 1.0 zal – als ook de NOW 2.0 wordt aangevraagd – worden uitgesteld. Vaststelling kan niet eerder worden aangevraagd dan na afloop van NOW 2.0. De datum daarvoor wordt nog bekend gemaakt.

Het UWV is verzocht om informatie van aanvragers van de NOW inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidies (zoals bij de vorige wijziging was opgenomen) op haar website openbaar te maken.

Meer informatie over de NOW 1.0 en over de NOW 2.0.

Heb je vragen over de (gewijzigde) NOW of wil je dat we de deze voor je aanvragen, neem dan contact op met een van de juristen van JAN© (juristen@jan.nl of 088 2202200).

Let op! Bovenstaande wijzigingen voor NOW 1 zijn nog niet definitief. Zodra hierover meer bekend is, volgt meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.