square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

CSRD: Administratieve last óf kans?

Eind 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vastgesteld door de Europese Commissie. Dit is ontstaan vanuit de klimaatwet met als doel in het jaar 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren. Uiteraard gaat het hier om wettelijke verplichtingen, maar JAN© ziet ook kansen om concurrentievoordelen te behalen door transparant te rapporteren over belangrijke maatschappelijke thema’s. Ook voor het MKB!

Achtergrond

In het Parijs Akkoord hebben landen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de Europese Unie de Green Deal geïntroduceerd. Dit ambitieuze doel kan alleen worden bereikt als alle sectoren, inclusief het bedrijfsleven, bijdragen aan deze inspanning. De CSRD is een concretisering van deze Green Deal. De CSRD verplicht ondernemingen binnen de EU om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en hierover te rapporteren.

Deze gestandaardiseerde duurzaamheidsverslaggeving maakt het mogelijk om bedrijven onderling beter te vergelijken wat bijdraagt aan een grotere transparantie.

Het is belangrijk op te merken dat deze verslaggeving verplicht wordt en de rapportage zal moeten voldoen aan vastgestelde standaarden, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze informatie zal verplicht gecontroleerd moeten worden door een externe onafhankelijke partij.

Voor wie?

Onder de CSRD-richtlijn vallen vanaf het boekjaar 2024 alle bedrijven die nu onder de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) vallen. Voor grote bedrijven is dit vanaf het boekjaar 2025 van toepassing. Grote bedrijven zijn ondernemingen die (voor twee opeenvolgende jaren) aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • Balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
  • Omzet is hoger dan € 40 miljoen
  • Gemiddeld aantal medewerkers > 250 FTE

Voor kleine- en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen is het de bedoeling dat de verplichting pas vanaf boekjaar 2026 van toepassing zal zijn en de verwachting is dat het MKB daarna volgt.

De CSRD heeft aanzienlijke gevolgen, met name voor grote bedrijven, maar ook voor kleinere organisaties die deel uitmaken van de toeleveringsketen van deze grote ondernemingen.

Om grote verassingen te voorkomen óf de concurrent een stapje voor te zijn is het verstandig om nu actie te ondernemen over de belangrijkste ESG kansen en risico’s!

Als je meer wilt weten, neem dan contact op via MichielPeeters@JAN.nl of 088-2202385.

Michiel Peeters

Michiel Peeters, Partner Accountancy

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.