square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Compensatie voor transitievergoeding

Transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kan met name voor kleine werkgevers ernstige financiële gevolgen hebben. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze werkgevers compensatie van de betaalde transitievergoedingen aanvragen bij het UWV.

Wanneer is een werkgever transitievergoeding verschuldigd?
Een werkgever moet een transitievergoeding betalen aan iedere werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van die werkgever niet wordt voortgezet of eindigt. Zo ook wanneer de onderneming wordt beëindigd.

Wat zijn de voorwaarden voor de compensatie van betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging?
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie zijn:

  • arbeidsplaatsen vervallen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensioen of overlijden van de werkgever;
  • voor tenminste één van de werknemers moet door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Of – als het UWV geen toestemming heeft verleend – ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Sluit de werkgever met alle werknemers een beëindigingsovereenkomst dan komt de werkgever niet in aanmerking voor de compensatieregeling;
  • gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de 2e helft van het kalenderjaar voorafgaande aan de ontslagvergunning van het UWV of ontbinding door de kantonrechter. Uitzendkrachten of payrollwerknemers tellen niet mee. Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep, gelden aanvullende voorwaarden.

Compensatie wordt alleen verstrekt als de transitievergoeding in zijn geheel is betaald op of na 1 januari 2021.

Hoe kan de compensatie worden aangevraagd bij het UWV?
De aanvraag kan online worden gedaan. Je kunt daarvoor op het werkgeversportaal van het UWV een formulier invullen.

Tot wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?
Tot wanneer de compensatie kan worden aangevraagd, is afhankelijk van wanneer het UWV de hierboven genoemde ontslagvergunning heeft verleend, dan wel de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. Je kunt compensatie aanvragen tot 12 maanden nadien.

Zijn er nog meer compensatieregelingen voor transitievergoedingen?
Al eerder – op 1 april 2020 – is de compensatieregeling bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid in werking getreden.
De mogelijkheid van compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever is nog niet in werking getreden. Hierover zijn nog gesprekken gaande tussen het UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

Meer weten?
Wil je weten wat de compensatieregeling voor jou betekent? Of wil je advies over het al dan niet beëindigingen van je bedrijf of aanvragen van een ontslagvergunning? Mail de juristen van JAN© via juristen@JAN©.nl of bel ons via 088- 2202 200. JAN© helpt je graag op weg!

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.