square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN©

JAN©

Bubbels, bollen én belastingbesparing

Want, geloof het of niet, er zijn DGA’s die straks een dergelijk verhaal kunnen vertellen!

Wij hebben 10 tips samengesteld die je een mooie besparing kunnen opleveren:

WBSO-aanvraag uiterlijk 30 november a.s. verzenden

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk aantrekkelijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor grote én kleine ondernemers. Kosten die je maakt voor het Speur- en Ontwikkelingswerk kunnen zorgen voor een behoorlijke verlaging van de te betalen loonbelasting/premies volksverzekeringen. Als je per 1 januari 2019 hiervoor in aanmerking wilt komen dan moet je uiterlijk 30 november a.s. een aanvraag verzenden. Zelfstandig ondernemers moeten dit vóór 1 januari 2019 doen.

Heb je vragen over lonen of loonbelasting? Neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl of 088 220 2295.

Stuur (alsnog) je formulier voor de omzetting of afkoop van je pensioen in eigen beheer naar de Belastingdienst, je hebt tot 11 december a.s. de tijd

Als je in 2017 je pensioen in eigen beheer hebt afgekocht of hebt omgezet in een oudedagsverplichting, heb je tot 11 december 2018 de mogelijkheid het verplichte informatieformulier aan de Belastingdienst toe te sturen. Als je het volledig ingevulde en ondertekende formulier niet tijdig instuurt, wordt de gehele commerciële waarde van de (voormalige) pensioenaanspraken tegen 52% plus 20% revisierente belast.

Bij een afkoop of omzetting in 2018 heb je tot een jaar na de afkoop of omzetting om het informatieformulier aan de Belastingdienst te sturen. Door het formulier nu direct op te sturen, weet je zeker dat je op tijd bent en in 2019 niet alsnog tegen eerder genoemde strafheffing aanloopt.

Heb je nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid je pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan krijg je bij een afkoop in 2018 nog een korting op de te betalen belasting van 25%. In 2019 neemt deze korting af tot 19,5%. Vanaf 2020 is het niet langer mogelijk je pensioen in eigen beheer om te zetten of af te kopen.

Breng de schulden aan jouw B.V. terug tot € 500.000

Excessief lenen bij de B.V. wordt vanaf 2022 belast. Het is daarom verstandig leningen bij jouw B.V. boven
€ 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van box 2. Een eigen woning lening valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

Plan je investeringen!

Maximeer de investeringsaftrek door jouw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van jouw investering toeneemt. Zo levert een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreidt je de investeringen over 2018 en 2019 en investeer je beide jaren € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op!

Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 54,5% en in 2019 nog maar 45%. Investeer dus nog in 2018 in energie zuinige bedrijfsmiddelen. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

Bespaar met je ‘eigen’ auto

Een auto van de zaak kan voor jou als DGA fiscaal gunstig zijn omdat de autokosten aftrekbaar zijn in de B.V. Maar dit komt ook met een prijs zoals de bijtelling voor de loonheffing en omzetbelasting in verband met privégebruik. Verlaag of voorkom de bijtelling door bijvoorbeeld gebruik te maken van een van de volgende drie mogelijkheden:

  • Zit je in de hoogste schijf van de loonheffingen (51,95%)? Dan kun je onder voorwaarden de bijtelling converteren naar 40% en dus ca. 12% of zelfs meer (hoe gek dat rekenkundig ook klinkt) belasting besparen op je bijtelling. Bij een leaseauto van € 50.000, een bijtelling van 25% en een leaseperiode van 5 jaar scheelt dit je € 7.500 netto aan belasting. Dit werkt voor zowel leaseauto’s als auto’s in eigendom (van de B.V).
  • Heb je geen leaseauto, maar heeft je B.V. de auto in eigendom? En is de auto ouder dan 1,5 jaar? Dan kun je in een aantal gevallen de auto overbrengen naar privé wat resulteert in een flinke besparing. Dat komt omdat na de periode van 1,5 jaar het voordeel van de kostenaftrek in de B.V. niet meer opweegt tegen het nadeel van de bijtelling(en). Dit is maatwerk, het hangt af van meerdere factoren wanneer overzetten naar privé een besparing oplevert.
  • Als je B.V. een auto verkoopt of overbrengt naar privé, dan moet je B.V. BTW afdragen aan de fiscus. Er is een manier om deze BTW bijna helemaal in je eigen zak te houden én dat voordeel kan flink oplopen!
Factureer vooruit!

Het lage BTW-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden maar nu al worden gefactureerd worden nog belast tegen 6%. Er wordt niet  nageheven. Lever jij goederen en diensten tegen het lage BTW-tarief? Dan kun je hier gebruik van maken.

Geef jouw medewerker nog in 2018 een leuke bonus

Heb je nog vrije ruimte over in 2018? Overweeg dan om één of meer werknemers een bonus te geven. Met deze bonus kun je dan de vrije ruimte benutten. Hierbij geldt wel dat de bonus aan het gebruikelijkheidscriterium moet voldoen. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk. Ben je DGA en heb je deze € 2.400 nog niet gevuld? Dan mag je jezelf ook een bonus toekennen om dit bedrag vol te maken. Wil je een nog hogere bonus toepassen, dan moet je bewijzen dat een dergelijke bonus in jouw sector gebruikelijk is.

Vermijd hoge box 3-heffing op spaargeld

De rente op spaargeld is nog steeds extreem laag en de box 3-heffing over het spaargeld leidt tot een hoge belastingdruk. Je kunt dit in 2019 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2019 jouw spaargeld te gebruiken voor bijvoorbeeld één van de volgende alternatieven: je spaargeld inbrengen in een (nieuwe) B.V of je spaargeld lenen aan je B.V.

Let op!

Aan de genoemde voordelen kunnen wel nadelen en risico’s verbonden zijn. Zo zijn aan de oprichting van een B.V. kosten verbonden. Ga na wat voor jou de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan jouw spaargeld in box 3 te laten staan.

Wel of geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?

Heb je meerdere B.V.’s die voor de heffing van vennootschapsbelasting zijn opgenomen in een fiscale eenheid, onderzoek dan of dit nog wenselijk is. De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. De winst tot
€ 200.000 wordt tegen 20% belast, over het meerdere geldt een belasting van 25%. Het kan zijn dat de winst van de fiscale eenheid groter is dan € 200.000, terwijl de individuele winsten van de B.V.’s kleiner is dan € 200.000.  Zijn de B.V.’s opgenomen in de fiscale eenheid, dan betekent dit dat een deel van de winst van de B.V.’s wordt belast tegen het hoogste belastingtarief.  Verbreek je de fiscale eenheid van valt de totale winst onder het laagste tarief. Dit kan je per jaar per B.V. tot € 10.000 aan belasting besparen. Het verbreken van de fiscale eenheid kan mogelijk sancties met zich meebrengen, overleg vooraf met je adviseur of daarvan sprake is.

Let op!

Het verbreken van de fiscale eenheid kan niet met terugwerkende kracht. Als je de fiscale eenheid per 1 januari 2019 wilt verbreken, dan moet je verzoek tot verbreking van de fiscale eenheid op 31 december 2018 zijn ontvangen door de belastingdienst.

Ben jij DGA en heb je een partner die niet werkt?

Keer dan € 10.000 dividend uit en reken dit aan je partner toe. Zo benut je de heffingskortingen en betaal je per saldo géén belasting over deze dividenduitkering. Laat je goed informeren of de dividenduitkering wettelijk is toegestaan.

Heb je na het lezen van deze tips vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Johan Bleij: JohanBleij@JAN.nl of via 088 220 2423 of met je contactpersoon bij JAN©.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.