square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

BTW-gevolgen Brexit

De voorspellingen spreken onder andere van ernstige vertragingen in de vervoersbewegingen van en naar de UK, hamsteren, voorraad-tekorten en lege schappen, grote prijs- en kostenstijgingen van bepaalde producten, verloren gaan van bederfelijke en beperkt houdbare waren en uiteindelijk een substantiële negatieve impact op de economie in zijn geheel, zowel in de UK als in de EU.

Import-btw

Wanneer goederen worden geïmporteerd in Nederland van buiten de EU, wordt de import-btw in beginsel aan de grens geheven. Dat wil zeggen dat de verschuldigde btw ter plekke aan de grens moet worden betaald. Via de binnenlandse btw-aangifte is hetzelfde bedrag weliswaar in veel gevallen ook weer aftrekbaar, maar met die aftrek achteraf wordt natuurlijk niet voorkomen dat de verschuldigde btw eerst aan de grens moet worden voorgeschoten. De zogenaamde artikel 23 vergunning biedt soelaas, doordat de heffing aan de grens mag worden verlegd naar de binnenlandse btw-aangifte.

Als de UK straks buiten de EU komt te liggen en er worden regelmatig goederen van de UK naar Nederland vervoerd, dan is aan te raden om de aanvraag van een artikel 23 vergunning te overwegen.

Voor bedrijven die geen vestiging hebben in Nederland behoort de aanvraag van een artikel 23 vergunning ook tot de mogelijkheden. Er moet wel aan een extra voorwaarde worden voldaan, namelijk het installeren van een fiscaal vertegenwoordiger. Speciaal voor dat doel biedt JAN© de diensten van Mediatrix. Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van de fiscale vertegenwoordiging lees je hier.

Teruggaaf UK-VAT

Op dit moment kan UK-VAT worden teruggevraagd via een speciale portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst regelt vervolgens, dat het verzoek op de juiste plek bij de belastingdienst van de UK terecht komt. Na een harde Brexit zal de Nederlandse Belastingdienst deze “service” niet meer verlenen. Het verzoek zal volgens de regels van de UK ter plaatse moeten worden ingediend.

Om nog maximaal gebruik te kunnen maken van de huidige teruggaafprocedure raden we aan om teruggaafverzoeken vóór 29 maart in te dienen via de Nederlandse portaalsite. Meer informatie over deze teruggaafprocedure lees je in dit artikel dat wij hier eerder over schreven.

Overige gevolgen

Wanneer sprake is van een harde Brexit, dan leidt dat in ieder geval tot een forse toename van de douaneformaliteiten met betrekking tot het goederenverkeer van en naar de UK. Er moet rekening worden gehouden met lange rijen wachtende vrachtwagens aan de grens voorspeld en veel vertraging.

De douane heeft een online-tool ontwikkeld om de impact van de Brexit vast te stellen met betrekking tot import en export van/naar de UK.

Bedrijven die in de EU zijn gevestigd maken veelal gebruik van de directe vertegenwoordiging door een douane agent (customs broker). Zodra de UK niet meer deel uitmaakt van de EU, is directe vertegenwoordiging niet langer mogelijk. In veel gevallen zal een douane agent niet bereid gevonden kunnen worden om de vertegenwoordiging om te zetten naar de indirecte vorm vanwege de risico’s die daarmee verbonden zijn. Om te voorkomen dat de goederen stil komen te staan aan de grens zal een alternatief moeten worden gevonden.

Om te voorkomen dat de te exporteren goederen bij de Engelse grens stil komen te staan, zal actie moeten worden ondernomen. Bijvoorbeeld het zoeken naar een douane agent die de formaliteiten van  invoer in de UK kan verzorgen.

Andere mogelijke maatregelen die vooraf genomen kunnen worden zijn:

  1. aanvraag van een EORI-nummer;
  2. creëren van de mogelijkheid om aangifte te doen in de systemen van de douane;
  3. registratie elektronisch berichtenverkeer indien de keuze wordt gemaakt om zelf aangifte te doen.

Bij een harde Brexit zullen invoerrechten geheven gaan worden bij import in Nederland vanuit de UK en andersom. Het kan het overwegen waard zijn om gebruik te maken van de speciale douaneregelingen waarmee de heffing van invoerrechten kan worden uitgesteld, zoals een plaatsgebonden douane-entrepot.

Al met al bestaat de verwachting dat de Brexit zal leiden tot financiële problemen bij bedrijven en wellicht een golf van faillissementen. De gevolgen kunnen ook indirect voelbaar zijn voor een bedrijf, doordat de kosten van ingekochte producten en halffabricaten hoger worden of doordat afzetmogelijkheden wegvallen.

Overgangsregeling

Onze staatssecretaris heeft een overgangsregeling aangekondigd. Bedenk wel dat die regeling alleen geldt aan de Nederlandse kant van de grens. Bij de Britse douane heb je er niets aan. Ook voor de teruggaaf van UK-VAT heeft de Nederlandse overgangsregeling geen betekenis. De bovenstaande adviezen blijven dus van kracht. Dat kan pas anders worden als de Britten een soepele overgangsregeling treffen. De vraag is hoe die Britse regeling eruit zal zien. Dat zal mogelijk een minder soepele regeling zijn. De aanleiding  voor de Brexit was immers juist de onvrede van de Britten met de vrijheid van het verkeer van en naar de UK.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Otwin Raap via OtwinRaap@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.