square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
BIK eruit

JAN©

BIK eruit, AWF-premiekorting erin.

Via het Belastingplan 2021 werd de BIK geïntroduceerd. Niet alleen een ingewikkelde regeling qua uitvoering, maar blijkbaar ook qua inhoud. De korting zou mogelijk als ongeoorloofde staatssteun gezien kunnen worden.
Een nieuwe korting is aangekondigd.

De BIK-regeling
De BIK, oftewel Baangerelateerde InvesteringsKorting is vanaf de introductie al een rommelige regeling. Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen zou je een korting krijgen op de loonheffingen. Dit om bedrijven te stimuleren om te investeren. Tegelijkertijd zou de korting toepasbaar zijn voor bedrijven met een bepaalde loonsom en daarmee zou het de werkgelegenheid stimuleren.
De BIK zou al toepasbaar zijn voor gekwalificeerde investeringen vanaf 1 oktober 2020. Echter, er zou pas vanaf 1 september 2021 een aanvraag voor de korting kunnen worden gedaan. 4x per jaar zou je zo’n aanvraag kunnen doen, maar wel pas vanaf € 20.000 aan investeringen. 

Critici gaven aan dat de regeling vooral zou zorgen voor extra planning en administratieve lasten. Verder was het nog niet duidelijk hoe de BIK toegepast moest worden binnen fiscale eenheden. En waren ze in Den Haag niet blij dat het voorstel voor de regeling niet apart maar als onderdeel van het belastingplan 2021 werd aangeboden. Kortom, de regeling ging al rommelig van start.

Intrekken regeling
Over de regeling is informeel overleg geweest tussen het Kabinet en de Europese Commissie. De zekerheid van de commissie was nodig om ervoor te zorgen dat investeringen die zouden worden gedaan in andere EU-landen niet meetelden voor de kortingsregeling in Nederland. Het was tenslotte de bedoeling van het Kabinet om de Nederlandse economie een boost te geven door middel van deze regeling. Blijkbaar kon de Commissie (nog) niet voldoende zekerheid geven of er sprake was van ongeoorloofde staatssteun, want het Kabinet heeft besloten de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. in te trekken.
Voor de intrekking van de BIK is echter nog een wetswijziging nodig. Er ligt al een wetsvoorstel klaar dit wordt zo snel mogelijk aangeboden aan de Kamer.

Nieuwe regeling
Er is een nieuwe kortingsregeling in het leven geroepen die snel uitgevoerd kan worden: De premie aan het Algemeen werkloosheidsfonds, de AWF- premie, wordt voor werkgevers verlaagd. Het is de bedoeling dat dit per 1 augustus 2021 in gaat. Door deze verlaging worden de loonkosten minder en de ruimte om te investering groter is de gedachte.

Update 10-6-2021: De voorgestelde regeling moet nog worden getoetst op uitvoerbaarheid. Staatssecretaris Vijlbrief heeft echter wel de percentages reeds bekend gemaakt. De premie over loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Het voorstel houdt rekening met het wettelijk vastgelegde verschil van 5% tussen de percentages. Op 24 juni a.s. komt er naar verwachting uitsluitsel over het voorstel.

Al gerekend op de BIK?
Ondernemers die reeds investeringsverplichtingen zijn aangegaan en gerekend hadden op de korting in de vorm van de BIK krijgen met nader inzien deze korting dus niet. Wanneer de korting wel zou worden verstrekt lopen ondernemers het risico dat de korting met rente moet worden terugbetaald, dit wil het Kabinet voorkomen.

Zo blijkt maar weer: Haastige spoed is zelden goed.

Heb je vragen over deze wijziging? Mail dan met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.