square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel betalen belasting en melding betalingsonmacht

JAN©

Belastingschulden die niet onder de Corona betalingsregeling vallen?

Ook dan wordt een soepelere betalingsregeling geboden door de Belastingdienst.
Vanaf 1 oktober 2022 is de versoepeling van kracht en deze moet vooral kleinere bedrijven ten goede komen.

Wat is er veranderd vanaf 1 oktober?

Zekerheidstelling:

Waar het eerder nog nodig was 100% zekerheid te stellen door middel van een hypotheekrecht of bankgarantie is dit voor kleinere bedrijven inmiddels, wanneer je voldoet aan de voorwaarden, niet meer nodig. De Belastingdienst zal om zekerheid vragen als zij hier aanleiding toe zien.

Geen deskundigenverklaring nodig voor kleinere schulden:

Voor schulden tot € 20.000 is het niet meer nodig om een verklaring te overhandigen aan de Belastingdienst van een externe deskundige. Een dergelijke verklaring is in verhouding vaak kostbaar bij lagere belastingschulden.

Ook uitstel indien eerder kort uitstel is verleend:

Tot voor kort was het niet mogelijk om de betalingsregeling aan te vragen als eerder al kort uitstel was verleend voor een belastingschuld. Vanaf 1 oktober is hier verandering in gekomen. Hier is voor gekozen om te voorkomen dat mensen in problematische schulden komen.

Overige wijzigingen:

De betalingsregeling zal in gaan op de datum van de uitstelbeschikking en zal maximaal 12 maanden duren. Eerder was dit 12 maanden geteld vanaf de datum waarop de aanslag betaald had moeten zijn.

Wanneer er sprake is van een bijzondere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van de ondernemer ligt (zoals de energiecrisis) kan langer dan 12 maanden uitstel worden verleend als hiermee tijdelijke liquiditeitsproblemen kunnen worden voorkomen.

Verder blijft ook mogelijk om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan te vragen.

Het kabinet wil met deze structurele wijziging het MKB ondersteunen, het idee is dat ondernemers hierdoor iets meer lucht krijgen in tijden waarin dit nodig is.

Belastingschulden die als gevolg van Corona zijn ontstaan

Heb je schulden die wél onder de Corona betalingsregeling vallen? Ook dan is het mogelijk om gebruik te maken van versoepelingen. Hierover lees je meer in het artikel ‘Corona betalingsregeling van 5 naar 7 jaar of meer flexibiliteit’.

Heb jij meer flexibiliteit of langer de tijd nodig om jouw belastingschulden te kunnen voldoen?
Neem dan contact op met Dave de Heiden via 088-2202318 of DavedeHeiden@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.